Devitalizace nádorů

-    revoluční léčba rakoviny   
 

   práce  v
jiné řeči

 

Key words: podvázání nádorů, selektivní reakce imunitního systému proti všem rakovinovým buňkám, autovakcinace

       
                                  obsah
1) Úvodní část
2) Práce Drs. Fortýna, Horáka et al.
3) Další materiály
    Kazuistiky
    Právní aspekty devitalizací nádorů
    Devitalizace ve veterinární praxi
4) TV a R pořady
5) 1 kniha   a   Novinové články
6) 8 konferencí
7) Jednání Svazu pacientů
8) Odkazy
   


MUDr. Karel Fortýn, CSc. (17. 4. 1930 - 4. 1. 2001),
objevitel metody devitalizace nádorů

 
dolůNové -zajímavé- stránky (MUDr. Pavla Vaška, DiS) o DEVITALIZACÍCH: (v angličtině) http://fortynsdevitalisation.cz
Je zaměřená na veterináře, asi proto, že u zvířat neexistuje legální kontroverze, jako u lidí.

  


1) Úvodní část


Můj úvod k tomuto webu


  
Úvodní poznámky

Tyto webové stránky připravuji jako jakousi rešeršní službu, tj. shromáždění co nejširšího okruhu informací a odkazů na dané téma, jak vědeckých, tak ale i populárně vědeckých, které nejsou pokryty čistě vědeckými zdroji.
Zpracovávám je jako laik, nejsem odborník v medicíně.
Vkládám do stránek pouze práci se shromážděním
a utříděním materiálů, eventuálně jejich překladem do angličtiny v anglické části.
Pokud k něčemu uvádím svůj text, má většinou cenu jen jako položení nezodpovězených otázek.

Děkuji všem autorům, jejichž práce zde mohu uvádět nebo na ně odkazovat.
Cokoli odsud můžete využít i dávat dál, uvedete-li zdroj, autora a odkaz či adresu tohoto webu.


Další weby k tomuto tématu:
-
Laboratoř experimentální onkologie ( ÚŽFG Akademie Věd Liběchov) (RNDr. Vratislav Horák, CSc. a spol.) ,
-
www.devitalizace.info   (např. mnoho VIDEO i zvukových záznamů z České Televize a Rozhlasu) ,
-
www.pacienti.cz/devitalizace.htm   (Svaz pacientů ČR).

Použité zkratky:   Dr. Fortýn = MUDr. Karel Fortýn, CSc., Dr. Horák = RNDr. Vratislav Horák, CSc., MZ = Ministerstvo zdravotnictví, SP = Svaz pacientů ČR, VR = Vědecká rada, VRD = VR pro devitalizace při SP
Můj "telefonní seznam" se všemi důležitými   K O N T A K T Y
                                                                                                                
Martin Tlustý      
       MUDr. Fortýn prováděl devitalizace nádorů u lidí po 44 let a u zvířat po 30 let;
na druhém obrázku s Dr. Horákem et al. v Liběchově.
                 


Původní team Laboratoře experimentální onkologie ÚŽFG AV ČR v Liběchově,  kde se prováděla experimentální devitalizace nádorů u zvířat nepřetržitě od roku 1971:


Vratislav Horák,
RNDr., CSc.,
vedoucí laboratoře

Jan Hradecký,
Ing., CSc.,
vědecký pracovník

Jiří Klaudy,
Ing., CSc.,
vědecký pracovník

Eva Pokorná,
Ing., CSc.,
vědecký pracovník
Leopold Veselský,
Ing., DrSc.,
vědecký pracovník

Jan Kotrnoch,
MUDr.,
odborný pracovník

Pavel Burda,
MUDr.,
odborný pracovník

Ondřej Málek,
Ing.,
doktorand

Alena Morávková,
Mgr., PhD
odb. pracovnice

Jaroslava
Šestáková
,
laborantka

Miluše Hokešová,
laborantka

 


2) Práce Drs. Fortýna, Horáka et al.


Rok 2001    

 • 12.11.2001: Rozpor mezi experimentálními výsledky a klinickými testy devitalizace   RNDr. V. Horák, CSc. (ze zdrav.cz)
   
 • 1.6.2001:  Základní výzkum devitalizační techniky v době jejích klinických testů    RNDr. V. Horák, CSc.
   
 • 9.2.2001: Devitalizace: objektivní poznatky a dezinformace; RNDr.V.Horák, CSc.


  Rok 2000
 • konec 2000:  3 souhrnné tabulky o devitalizacích nádorů / orgánů u zvířat provedených v Akademii Věd v Liběchově v letech 1991 - 2000 týmem MUDr. Fortýna, RNDr. Horáka et al. (převzato z  jejich webu )
   

 • konec 2000: 7 dopisů MUDr. Fortýna ; MUDr. Karel Fortýn, CSc.,  9.8.2000 až konec r.2000
   
 • 30.10.2000:   Žádost Drs. Fortýna a Horáka na MZ s instrukcemi pro klinické testy
  (dodnes nerespektovanými ! ! !)


  Roky 1983 - 1995
 • 1/1995: Experimentální léčba zhoubného melanomu pomocí ischemizace (devitalizace) ; K. Fortýn, V. Hruban, V. Horák, J. Tichý:   Klinická onkologie 1/95
   
 • 1/1989: Ischemizace zhoubných nádorů gastrointestinálního traktu jako pokus o paliativní léčebný zákrok v onkochirurgii; K. Fortýn, V. Hruban, J. Hradecký, J. Tichý:   Klinická onkologie 1/89
   
 • 17.11.1983:  Devaskularizace tenkého a tlustého střeva (devitalizace) a možnosti využití této operační metody ;   MUDr. Karel Fortýn et al: (z webu SP)
  (zatím nejobsáhlejší zveřejněná vědecká práce Dr. Fortýna et al s detailním popisem devitalizací u 6 lidí)

      

 •  


  3) Další materiály


  Další kazuistiky
   
  (viz například též  kazuistika 6 pacientů Dr. Fortýna 
  Devaskularizace tenkého a tlustého střeva (devitalizace) a možnosti využití této operační metody  výše)
   

 • 23.11.2001: Kazuistika 2 devitalizovaných pacientek;  MUDr. M. N.
   


 • Právní aspekty devitalizací nádorů

 • Nejnovější verze Helsinské deklarace - viz 32. článek! (v angličtině)   
     
  z   webu   World Medical Association
 • 24.04.02 : Právní postavení lékaře při použití metody MUDr. Fortýna ;  JUDr. Petr Folprecht
     
      (Skvělý právní rozbor vč. Helsinské deklarace na webu SP)
 • 06.09.2001   Právo pacienta na devitalizaci ; MUDr.Mgr.Ivo Kasperčík

 • Devitalizace nádorů ve veterinární praxi

 • 15.04.2002: MVDr. Roman Zedek: Metoda devitalizace ve veterinární praxi
      (referát pro 7. konferenci o devitalizacích nádorů)
      Články Dr. Fortýnové
 • Koncept odpovědi na čl. manželů Fišerových o Devitalizaci
      MUDr. Jana Fortýnová, CSc, 2.6.2001
   
 • Připomínky k čl. Mgr. Cikrta o Devitalizaci
      MUDr. Jana Fortýnová, CSc, 9.3.2001

 • Nové -zajímavé- stránky o DEVITALIZACÍCH: http://fortynsdevitalisation.cz
  Je zaměřená na veterináře, asi proto, že u zvířat neexistuje legální kontroverze, jako u lidí.

   

 •  

   


  4) TV a R pořady

  Záznamy téměř všech televizních a rozhlasových pořadů o devitalizacích nádorů

  rok 2011:
 • 17.10.2011 - čT - HYDEPARK:
  Igor Puzanov, lékař, Vanderbilt University Medical Centre, Nashville, USA
  - ve 20. minutě na dotaz na DEVITALIZACI říká, že byla zatím testována jen nedostatečně a nesystematicky.
  Nabízí dokonce pomoc při přípravě nových testů.

  rok 2002:
 • 30.5.2002 - Frekvence 1: Rozhovor s ředitelem vrchlabské nemocnice MUDr. Vl. Drymlem ZVUK (4x2MB)
 • 28.5.2002 - TV Nova - Na vlastní oči: Utajené operace Nepovolené operace rakoviny. VIDEO
 • 19.5.2002 - ČT Naostro: S Davidem Rathem, prezidentem ČLK. ZVUK
 • 03.05.2002: ČRo1-Radiožurnál - Ozvěny dne: Ministr Fišer uznává, že devitalizace nepoškozuje pacienty a nic nebrání vhodnému použití v praxi (L.Olejár; na webu SP) ZVUK
 • 26.04.2002: TVD-iDNES: Devitalizace je za podmínek Hels. dekl. lege-artis a je hrazena VZP (L.Olejár) VIDEO
 • 23.04.2002: ČT1, 20:00:  Bez imunity; VIDEO (Ing.J.Halamka - devitalizace.net)
 • 17.04.2002, 18:20: ČRo1 - Radiofórum o devitalizaci: moderátor Jan Pokorný,
      ředitel MUDr. Vl. Dryml, býv. ministři zdrav. Ivan David a Martin Bojar;
  ZVUK (RH)
 • 16.04.2002: TV Prima:  K věci: Luboš Olejár; ZVUK (RH)
 • 16.04.2002:  Řed. nem. Krkonoše MUDr. Vl. Dryml k právu a plánu na devitalizace; VIDEO (na TV iDnes)
 • 16.04.2002:  David Rath přichází s příspěvkem k devitalizacím; VIDEO (z TV iDnes a devitalizace.net)
 • 06.03.2002: ČRo:  Radiofórum o D.; Jana Klusáková a Dr.Jar. Svoboda; ZVUK (z devitalizace.net; CELÉ)
 • 06.03.2002: ČRo:  Radiofórum o D.; Jana Klusáková a Dr.Jar. Svoboda; ZVUK (RH; jen posledních 17 minut)
 • 05.03.2002: ČTV:  Přesčas o devitalizaci; Jana Klusáková a MUDr. Jar. Svoboda; VIDEO (Ing.J.Halamka - devitalizace.net)
 • 05.03.2002: ČTV:  Přesčas o devitalizaci; Jana Klusáková a MUDr. Jar. Svoboda; jen ZVUK (RH, 0,9MB)
 • 14.2.2002: ČRo HK, Kulatý stůl: Devitalizace po jednání VRMZ (na www.devitalizace.net; 47 minut) ZVUK
       (MUDr.V.Dryml, L.Olejár, Doc.MUDr.G.Karadžos, Doc.MUDr.Havlíček, MUDr.Hajžman, Ing.J.Mrázek)
 • 13.2.2002: ČRo Regina Praha: Mezi námi - devitalizace nádorů (na www.devitalizace.net) ZVUK
       (MUDr.Jar. Svoboda, Doc.MUDr.Mir. Ryska, L.Olejár)
 • asi 7.2.2002: ČRo HK, rozhovor s MUDr. Vladimírem Drymlem, ředitelem Horské nemocnice Krkonoše ZVUK,
       s.r.o. ve Vrchlabí
  (na www.devitalizace.net; 4 minuty)
 • 22.1.2002: ČTV:  6. KLEKÁNICE o Devitalizaci; VIDEO (na www.devitalizace.net/)
 • 22.1.2002: ČTV:  6. KLEKÁNICE o Devitalizaci; jen ZVUK a fotografie (na http://zazn.aktualne.cz/ od RH)
 • 15.1.2002: TV Prima:  SAUNA o Devitalizaci; VIDEO (na www.devitalizace.net/)font face="Arial black">
 • 15.1.2002: TV Prima:  SAUNA o Devitalizaci; jen ZVUK a fotografie (na http://zazn.aktualne.cz/ od RH).

 • rok 2001:
 • 11.12.2001: ČTV:   5. KLEKÁNICE o Devitalizaci; ZVUK a fotografie (na pacienti.aktualne.cz/klekanice5).
 • 19.11.2001: ČRo: Nicole Klement: De-Vitalization, TEXT i ZVUK rozhlas. minipořadu v angl. s M. Tlustým -na konferenci (z www.radio.cz/en/article/11135)
 • 15.5.2001: ČTV:  4. KLEKÁNICE o Devitalizaci; VIDEO (na www.devitalizace.net).


 • rok 2000:
 • 06.09.2000: ČTV:   1. historická KLEKÁNICE o Devitalizaci s Dr. Fortýnem; VIDEO .... totéž ZDE
 • 06.09.2000: ČTV:  1. historická KLEKÁNICE o Devitalizaci s Dr. Fortýnem; TEXT

  rok 1994:
 • Léčba maligních melanoblastomů u prasat devitalizační technikou - model pro lidskou chirurgii?
        (MUDr. Fortýn, RNDr. Horák et al, záznam
  TEXTU pořadu z r. 1994!)   
 •  

   


  5) 1 kniha a novinové články

  (články nevyjadřují nic více a nic méně než názor JEJICH autorů)            Devitalizace - oživená naděje

  Historicky první kniha o devitalizacích nádorů na světě.
  Kromě podstatné části, věnované devitalizaci, jde o
  "průvodce západními i alternativními metodami léčby rakoviny se základními informacemi o fungování imunity, která je zodpovědná za pacientovo uzdravení a s cestami, jak využít životosprávy jednak pro prevenci, ale i pro léčbu rakoviny."

  Autoři: Eva Joachimová (bibliografie, e-mail), MUDr. Radoslav Svoboda (praktický lékař) a MUDr. Jaroslav Svoboda (imunolog); právní otázky JUDr. Šimůnková
  Prezentace byla na 6. konf. SP 11. 2. 2002, křest 26. 2. 2002.

  Je k dostání např. v knihkupectvích:
 • Kanzelsberger: Václavské n. 4 a 42, (209,- Kč)
 • Zdravotnická literatura: Lipová 6, Praha 2 (199,- Kč, 8:15 -18:00 h.) Dobra Bednářová: Celetná 32, Praha 1
 • BBB Perunova 15, Praha 3

  14.02.2002 -  (MUDr. Olga Wildová) R E C E N Z E  na   Medicina.cz a totéž zde
  14.02.2002 -  (Václav Pergl), (Právo);   O devitalizaci vyšla kniha.
 •     

   
  Rok 2012

  červen
  27. 6. 2012: Chytrý virus léčí rakovinu - Univerzita v Leedsu + ICR objevili nový onkolytický vir, který ničí jen buňky nádorů a navíc působí (též) jako vakcína, která provokuje imunitní systém, který v ničení pokračuje.


  Rok 2011

  září
  12. 09. 2011; Lékaři na Bulovce unikátně operují rakovinu, přístroj přinutí nádor zemřít
  --- metoda ne podobném principu jako
  DEVITALIZACE  Rok 2006

  prosinec

  09.12.2006; ČRo, Tobogan, Jaroslav Dušek, MUDr. Jan Hnízdil, Mgr. Karel Šťastný, Pavel Steidl; bystrý duch v čilém těle. mp3

  říjen
  10.10.2006;  Clin Infect Dis. 2006; EU doporučuje očkovat dívky proti HPV ve věku od 11 do 12 let povinně (české MZ to ale platit odmítá)

  září
  26.09.2006;   POPULARIS 15/2006; čT 2, 16:50; Celý TEXT: Jak zabít nádor VIDEO (U myomů se devitalizace provádí naprosto běžně)

  duben

  06.04.2006;   Zázvor a chilli papričky údajně dokážou léčit nebo zpomalit některé druhy rakoviny

  březen
  08.03.2006;   ČTK; Očkování proti žloutence brání rakovině

  leden
  10.1.2006:  DNES; Podle vědců by psi mohli u lidí odhalit rakovinu  Rok 2005

  září
  05.09.2005; Eva Bobůrková, MF Dnes; Nové očkování proti papillomavirům chrání před nádory děložního čípku (cena asi 10.000)

  červen
  23.06.2005;  Weizmannův institut: allicin z česneku ničí rakovinové buňky

  duben
  09.05.2005;   KORZO; Rakovinu zahání česnek (Allicin)

  únor

  18.02.2005 -  Japonsko: Pití kávy snižuje riziko rakoviny jater
  11.02.2005 -  Tisková zpráva Svazu Pacientů
                      Proč odpůrci Fortýnovy metody léčby rakoviny tak odporně lžou
  08.02.2005 -  (Václav Pergl) ( Právo); Pacienti žádají znovu povolit devitalizaci
  08.02.2005 -  (Václav Dvořák), (Doktorka.cz); Podle Svazu pacientů je devitalizace účinnější než Avastin
  05.02.2005 -  Otevřený dopis Svazu Pacientů ministryni zdravotnictví MUDr. Miladě Emmerové
                      Proč drahý Avastin ANO a levné podvazování nádorů NE?
                     
  Přílohy:
                    - Žádost
  (SP) o implementaci Článku 32 HD WMA do zákona o zdr. péči z 10.08.2004
                    - Žádost (AV, Dr. Fortýna) o zahájení řízení (MZ) ve věci povolení klinického ověřování
                      devitalizační techniky při léčbě zhoubných nádorů z 30.10.2000
  05.02.2005 -  (Jaroslav Kopic), (Právo); Co je s devitalizací?
  04.02.2005 -  (Václav Pergl), (Právo); AVASTIN - Do nemocnic nový lék na rakovinu tlustého střeva

  leden
  21.01.2005 -  (pš), (VOLNÝ); Nealkoholické pivo pomáhá proti rakovině
  Rok 2004

  listopad
  07.11.2004; (Ivana Friva); Metoda MUDr. Jurkoviče - metabolická devitalizace

  červen
  14.06.2004 (efa); (Volný); Česnekem ku zdraví

  únor
  07.12.2002 -  (Alexandr Petrželka), (Právo); AVASTIN - USA povolily lék působící devitalizaci viz též zdroj pro tento článek na webu Genentech-u www.gene.com/gene/index.jsp
  Rok 2003

  prosinec

  listopad
  11.11.2003 -  (Petr Kučera), (Lidové noviny); Pacienti žádají Součkovou, aby povolila léčbu rakoviny devitalizací
  11.11.2003 -  (DB), (Večerník Praha),  Rakovina zemře do 10 let?

  září
  12.09.2003 -  (Martina Riebauerová), (Mf iDnes),  Dejte nám tu naději také! volají pacienti

  srpen
  06.08.2003 -   (MUDr. Marta Šimůnková), (medicina.cz); Průkopnická metoda českých gynekologů
                       (Doc. MUDr. Zdeněk Holub, CSc vyvinul světově unikátní metodu: zcela uzavře tepny,
                       které zásobují myomy v děloze)

  06.08.2003 -  (MUDr. Marta Šimůnková), (medicina.cz); Onkologické aktuality: Odstranění myomů

  duben
  03.04.2003 -  (Martina Riebauerová; Devitalizace tiše pokračuje ; totéž zde; z Mf iDnes 4. strana
  03.04.2003 -  (rea), (Mf iDnes),  Nebudu odkrývat karty, říká ředitel nemocnice

  únor
  20.02.2003 - MUDr. Tomáš Lajkep, PhD.: (ZDN) Devitalizace - ilustrativní příklad pokusů na lidech v praxi

  leden
  04.01.2003 -  (František Houdek), (Mf iDnes),  Devitalizace: mezi šarlatánstvím a vědou


   

  Rok 2002

  Deník PRÁVO píše o DEVITALIZACI


  prosinec
  07.12.2002 -  (Václav Pergl), (Právo); Devitalizace stále rozděluje lékaře

  listopad

  13.11.2002 -  (Václav Pergl), (Právo);   Překvapivé výsledky devitalizace ve Vrchlabí. (na webu SP)
  13.11.2002 -  (Václav Pergl), (Právo);   Unikátní objev posune léčbu rakoviny. (na webu SP)
  11.11.2002 -   The 3rd seminary on Progress in Veterinary Immunology (anglicky),
                       (praguepost.com) pořádaný 26.-27. září ve VÚ Veterinárního lékařství v Brně (z www.vri.cz)

  říjen
  07.10.2002 -  (Václav Pergl), (Právo);   Ministerstvo opět posoudí devitalizaci.

  září
  14.09.2002 -  (Pavel Pospíchal), (Právo);   Ministryně by měla Vrchlabí pomoci.

  srpen
  09.08.2002 -  (Václav Pergl), (Právo);   Součková otevře diskusi o devitalizaci.

  červenec
  08.07.2002 -  (David Němčík), (Právo);   na webu SP: Devitalizace - stále neznámá.

  červen
  22.06.2002 -  (Stanislava Veselá), (Právo);   na webu SP: Vrchlabská nemocnice zaslouží uznání.
  18.06.2002 -  (Václav Pergl), (Právo);   na webu SP: Vědecká rada trvá na zákazu devitalizace.
  12.06.2002 -  (James Pitkin), (Prague Post);   na webu SP: Patients push for experimental cancer cure.
  10.06.2002 -  (František Prachář), (Blesk);   na webu SP: Boj o život.
  09.06.2002 -  (Václav Pergl), (Právo);   na webu SP: Olejár tvrdí, že komora kvůli devitalizaci zastrašuje lékaře.
  03.06.2002 -  (Michal Uryč-Gazda) Týden - na ZDN: Politici a úředníci jsou pijavice
                      - České zdravotnictví stojí na úplatcích, korupci a podvodech
                      (rozhovor s majitelem vrchlabské nemocnice Alexandrem Seidlem)    
  03.06.2002 -  (I.Kněžíková), (Hospodářské noviny);   na webu SP: Devitalizace může dostat další šanci.
  03.06.2002 -  (I.Kněžíková), (Hospodářské noviny);   na webu SP: Máme důkazy, že metoda funguje.
  01.06.2002 -  (Václav Pergl), (Právo);  na webu SP:
  Kvůli devitalizaci hrozí Rath Vrchlabí zavřením.

  květen
  31.05.2002 -  (lek), Mf Dnes - na ZDN: Ministr: Lékaři, který devitalizací poškodí pacienta, hrozí stíhání
  31.05.2002 -  (ČTK) - na ZDN: Dryml: Devitalizaci provádí pět pracovišť
  29.05.2002 -  (Václav Pergl, Právo) - na ZDN: Vrchlabí: čtyři tajné devitalizace
  20.05.2002 -  (Kateřina Svobodová /kas/, Monika Millianová); na ZDN: V kůži pokusného králíka
                      (obecná pravidla a nešvary u klinických testů) (Týden - anketa v Týdnu)
  19.05.2002 -   ČT1 Naostro (redaktor Milan Šíma); (ZDN); na ZDN: ZÁPIS pořadu Naostro o ČLK a devitalizacích
                      (účinkují: MUDr. David Rath - president ČLK, MUDr. Vl. Dryml - ředitel Vrchlabské nemocnice,
                      Milan Cabrnoch - poslanec za ODS a Bohuslav Svoboda - bývalý prezident ČLK);   Totéž ZDE
  18.05.2002 -  (Pavla Dluhoschová); (ČRo1 Radiožurnál - Událost týdne); Devitalizace ano či ne Totéž ZDE
                      (rozhovor s MUDr.Drymlem, D.Rathem. O.Černým a Liborem Vávrou, prezidentem soudcovské unie)
  18.05.2002 -  (V. Pergl); (Právo); na ZDN: Experiment na člověku (rozhovor s MZ Fišerem) Totéž ZDE
  16.05.2002 -  (trk); LN: Nemocnice nabízí televizím přenos z devitalizace a Totéž ZDE
  15.05.2002 -  (Ivan Truhlička, Martina Riebauerová); Mf iDnes: Ve Vrchlabí začali potají s devitalizací a Totéž ZDE
  13.05.2002 -  (Ivana Kněžínková), (HN); Ve 30 nemocnicích ...   
                      Jiřina Musílková, ředitelka VZP: "chybí koncepce zdravotnictví" a k devitalizaci:
                      "pacient by měl mít možnost se rozhodnout, jestli chce tolik cytostatik s jejich nepříjemnými
                      vedlejšími účinky. Je třeba ptát se pacienta, neléčit ho proti jeho vůli."
  07.05.2002 -  (Ivana Kněžínková), (HN);   (ZDN);   Lékaře za podvazování nádorů prý nelze žalovat
  04.05.2002 -  (Miroslav Tryner), (Blesk);   (na webu SP) Konečně: Devitalizace je legální !
  04.05.2002 -  (Dana Machurková), (Večerník Praha);   na ZDN (na webu SP) Ministr Fišer devitalizací neodmítá.
  04.05.2002 -  (Petr Kučera, LN; ze ZDN);  S devitalizací ministr Fišer selhal, stěžují si zástupci pacientů
  02.05.2002 -  (Václav Pergl), (na webu SP) (Právo);   Olejár: Ministr Fišer devitalizaci nezakázal.

  duben
  30.04.2002 -  (ČTK), (na webu SP) (České noviny);   Ministr Fišer slíbil Svazu pacientů stanoviska k devitalizaci.
  27.04.2002 -  (Václav Pergl), (Právo);   (na webu SP) Pro devitalizace chtějí pronajmout sál.
  25.04.2002 -  (Veronika Skořepová), (Super);   (na webu SP) Za pár týdnu spustí Devitalizace.
  22.04.2002 -  (Fr. Houdek), (Lidové noviny);   (web SP) Jak doktoři přinutili lidské tělo, aby se léčilo samo.
  20.04.2002 -  (MUDr.Pavel Petýrek), (MF DNES);   (na webu SP) Nezkusí metodu pan Olejár sám na sobě ?
  19.04.2002 -  (MUDr.Jiří Šimek), (Lidové noviny);   (na webu SP) Devitalizace v informační mlze.
  18.04.2002 -  (Václav Pergl), (Právo);   (na webu SP) Další bod pro léčbu devitalizací.
  18.04.2002 -  (Václav Pergl), (Právo);   (na webu SP) Vrchlabí začne, i když je MZ proti.
  18.04.2002 -  (Václav Pergl), (Právo);   (na webu SP) Olejár se chce obrátit na soud.
  18.04.2002 -  (Jiří Schlimbch), (Právo);   (na webu SP) Zákrok rozděluje lékaře.
  18.04.2002 -  (Václav Pergl), (Právo);   (na webu SP) Michal Roček: Rath by neuspěl.    
  18.04.2002 -  (Václav Pergl), (Právo);   (na webu SP) Geniální je vždy jednoduché.
  18.04.2002 -  (Václav Pergl), (Právo);   (na webu SP) Co říká čl. 32 Helsinské deklarace.
  17.04.2002 -  (Pawlicová, Machurková ), (Moje noviny - VP) Pražští lékaři se podvazování zhoubných nádorů bojí
  17.04.2002 -  (Petr Kučera), (LN)  a (ZDN.cz)O zhodnocení devitalizace nejeví Fišer zájem
  17.04.2002 -  (Martina Riebauerová), (Mf DNES)  a (ZDN.cz)Lékaři: Ne devitalizaci
  17.04.2002 -  (Ivan Truhlička), (Mf DNES)  a (ZDN.cz)Vrchlabí: podvazovat nádory chce jen ředitel
  16.04.2002 -  (Václav Pergl), (Právo)  a (ZDN.cz) Devitalizace ve Vrchlabí i přes odpor Fišera
  16.04.2002 -  (rea), (Mf DNES)  a (ZDN.cz)Nemocnice ve Vrchlabí chce léčit neschválenou metodou
  15.04.2002 -  (ČTK), (České noviny);   Vrchlabí začne v květnu s devitalizací, i když ji Fišer nepovolí
  13.04.2002 -  (Josef Tuček), (Mf DNES) a (ZDN.cz)Cílený útok proti rakovině
  12.04.2002 -  (V. Pergl), (Právo);   David Rath, VR ČLK: stop devitalizaci !

  březen
  březen 2002 (Vl.Bambas + MUDrs.P.Krtička+G.Karadžos), (Semilské noviny);
                      Semilská nemocnice je připravena vyzkoušet devitalizaci v praxi
  26.03.2002 -  (Pavel Houser + sociolog Zd. Konopásek ), (science world);   Devitalizace jako sociologický problém
  23.03.2002 -  (Jaroslav Kopic), (Právo);  
  (na webu SP) Devitalizace a strach.
  19.03.2002 -  (Václav Pergl), (Právo);   (na webu SP) Svaz pacientů nevzdává boj o devitalizaci.
  16.03.2002 -  (Radka Wallerová), (VP + Deníky Bohemia); (SP) Pacienti chtějí nadchnout ministry pro devitalizaci.
  15.03.2002 -  (Radka Wallerová), (Deníky Bohemia);   (na webu SP) Devitalizace se dělají dál, i když jsou zakázané.
  14.03.2002 -  (Radka Wallerová), (VP+Deníky Bohemia);   (SP) Zakázané devitalizace se dělají pod jiným jménem.
  13.03.2002 -  (Dana Machurková), (Večerník Praha);   (na webu SP) Devitalizace nejspíš bude prodána na západ.
  12.03.2002 -  ČTK- ZDN;   I němečtí lékaři se nechali uplácet farmaceutickou firmou.
  09.03.2002 -  (Kociánovi), (Právo);   (na webu SP) Dejte šanci lidem.
  05.03.2002 -  (Ross Hedvíček, 1. díl sci-fi o Součkovi)  k "lékaři-Mengelové" a "ukrývání pravdy"


  únor
  27.02.2002 -  (Marta Pawlicová), (Večerník Praha);   Devitalizace je nad propastí
  25.02.2002 -  (MUDr. Ivan David, CSc.);   Devitalizace na pokračování
  22.02.2002 -  (občan Bohumír Fruněk, Zlín)   Podpora devitalizaci - podpora naději života - dopis pro MZ
  15.02.2002 -  (Veronika Skořepová), (Super);  
  (na webu SP) Devitalizace není zatím povolená.
  13.02.2002 -  (D.Machurková), (ZDN.cz)Zemřela po devitalizaci, nebo kvůli chybě lékaře z Bulovky?
  07.02.2002 -  (luc); (ZDN.cz)     Helsinskou deklaraci neplní ani ministr    
  07.02.2002 -  (ZDN.cz)     CELÉ ČÍSLO ZDN VĚNOVANÉ DEVITALIZACI
  06.02.2002 -  (Dr.Ing.Vl. Kalina), (N.Medicina.cz);   Pravda Prof. MUDr. Hájka, DrSc. o devitalizaci.
  05.02.2002 -  (Josef Mrázek), (N.Medicina.cz) ;   Obhajoba devitalizace.
  02.02.2002 -  (Josef Mrázek), (na webu SP) (SP);   Devitalizace z pohledu Helsinské deklarace je lege artis výkon.


  leden
  30.01.2002 -  (Prof.Jan Dvořáček), (MF DNES);   (na webu SP) Devitalizace okem tradičním.
  26.01.2002 -  (Martin Uhlíř), (Lidové noviny);   (na webu SP) Jaké zájmy ovládají současnou vědu.
  24.01.2002 -  (Veronika Skořepová), (Super);   (na webu SP) Fišer bude pošťákem.
  24.01.2002 -  (Veronika Skořepová), (Super);   (na webu SP) Poštovní demonstrace začala ....
  23.01.2002 -  (Marta Pawlicová), (Večerník Praha);   (na webu SP) Metoda devitalizace přináší další oběť.
  23.01.2002 -  (MUDr. Olga Wildová), (MedNet);   (na webu SP) Rezignace Doc. Chaloupky.
  22.01.2002 -  (Václav Pergl), (Právo);   (na webu SP) Kvůli devitalizaci má být poštovní demonstrace.
  22.01.2002 -  (Václav Pergl), (Právo);   (na webu SP) Výsledky mohou posoudit zahraniční pracoviště.
  22.01.2002 -  (MUDr. Olga Wildová), (MedNet);   (na webu SP) Devitalizace a informace.
  21.01.2002 -  (ČTK), (České noviny);   (na webu SP) Předseda Svazu pacientů chce prosadit devitalizaci.
  21.01.2002 -  (Václav Pergl), (Právo);   (na webu SP) 10 konferencí o devitalizací.
  21.01.2002 -  (Václav Pergl), (Právo);   (na webu SP) Anketa s občany.
  21.01.2002 -  (Václav Pergl), (Právo);   (na webu SP) V Liběchově se dál experimentuje.
  21.01.2002 -  (Václav Pergl), (Právo);   (na webu SP) Devitalizace: Rok dva, spíš opět rok nula.
  19.01.2002 -  (Marie Klírová), (Hospodářské noviny);   (na webu SP) Lékařská etika a naděje na život.
  17.01.2002 -  (Martin Jirovský), (Lidové noviny);   Važte slova, pane doktore Havlíčku!
  15.01.2002 -  (Pavla Skurovcová), (Lidové noviny);   (na webu SP) Devitalizace: čekání na důkazy.
  15.01.2002 -  (oma), (Lidové noviny);   (na webu SP) Velmi záleží na psychickém stavu.
  15.01.2002 -  (Markéta Ostřížková), (Lidové noviny);   (na webu SP) Díky devitalizaci mám dnes ruku.
  15.01.2002 -  (oma), (Lidové noviny);   (na webu SP) Nepovedlo se, přesto metodě fandím.
  15.01.2002 -  (pas), (Lidové noviny);   (na webu SP) Falešná naděje způsobila nemocným utrpení.
  07.01.2002 -  (MUDr.Wildová), (mednet);   (na webu SP) Pacienti požádali ministra o povolení ...
  07.01.2002 -  (MUDr.Wildová), (mednet);   (na webu SP) Co je nového kolem devitalizace.
  04.01.2002 -  (Petr Fischer), (Lidové noviny);   Zkusit nezatracovat předem.
  04.01.2002 -  (ČTK), (České noviny);   (na webu SP) Pacienti požádali ministra o povolení devitalizace.
  04.01.2002 -  (MF Dnes), (MF Dnes);   (na webu SP) Rakovina se léčí načerno.
                      Devitalizace žije, pokusy jsou slibné.
                      Trvá to už 45 let.   O osudu metody se bude už brzy jednat.
                      Proč nemohu vždy vyhovět nemocným.
                      Boj lékařů proti rakovině zatím nemá vítěze.

  04.01.2002 -  (Petr Kučera), (Lidové noviny);   (na webu SP) Pacient zůstává v moci lékařů
  04.01.2002 -  (Petr Kučera), (Lidové noviny);   (na webu SP) Pacienti ministrovi: POVOLTE DEVITALIZACI
  04.01.2002 -  (sib), (Lidové noviny);   (na webu SP) Devitalizace může být pro nemocné poslední nadějí.
  04.01.2002 -  (sib), (Lidové noviny);   (na webu SP) ANKETA LN
  04.01.2002 -  (ČTK), (ČTK);   (na webu SP) Svaz pacientů si chce vynutit léčbu rakoviny devitalizaci.
  04.01.2002 - (iDNES.cz); Devitalizace žije, pokusy jsou slibné


  Rok 2001  

  10.XII.2001 -  (hn), (Hospodářské noviny);   (na webu SP) Pacienti prosazují devitalizaci.
  05.XII.2001;  (Vesmír 80, 668, 2001/12), Jan Žaloudík ;   Devitalizace nádorů -- Převratný objev, koncentrovaná iracionalita, nebo selhání systému?
  03.XII.2001;  (yet), (Super);   (na webu SP) Zázrak objevil Karel Fortýn
  03.XII.2001;  Luboš Koláček, (Super);   (na webu SP) Kdo brzdí léčbu rakoviny ?

  30.XI.2001;  Petr Kučera, Lidové noviny;   (na webu SP) Lékaři se přou, kdy lze použít neschválenou metodu.
  28.XI.2001;  Lidové noviny-Doc.MUDr.F.Chaloupka;   (na webu SP) Nevyléčitelně nemocní by měli volit sami.
  28.XI.2001;  Petr Kučera, Lidové noviny;   (na webu SP) Povolte devitalizaci, žádají pacienti.
  16.XI.2001;  Pražské slovo:   (na webu SP) Pacientka se po zákroku cítí dobře (kazuistika paní K.Z. z l/2001)
  15.XI.2001;  Tomáš Krotil:   Petice ve věci devitalizace do Evropského parlamentu
  15.XI.2001;  ČTK:   (na webu SP) Do konce roku protokoly pro MZ ....
  15.XI.2001;  SLOVO:   (na webu SP) Devitalizace bude pokračovat v únoru.
  14.XI.2001;  MOU, MUDr.Žaloudík:   Devitalizace - převratný objev, koncentr. iracionalita nebo..?
  13.XI.2001;  Večerník Praha:   (na webu SP) Pacienti vyhlásili boj chirurgům.
  13.XI.2001;  Večerník Praha:   (na webu SP) Chirurgy devitalizace nepřesvědčila.
  13.XI.2001;  Večerník Praha:   (na webu SP) Je devitalizace léčebnou metodou třetího tisíciletí ?
  13.XI.2001;  Václav Pergl, PRÁVO:   (na webu SP) Svaz pacientů chce prosadit devitalizaci u ministra Fišera.
  12.XI.2001;  VESMÍR, RNDr. Vr. Horák: (na webu SP) Rozpor mezi experimentálními výsledky a klinickými testy.
  12.XI.2001;  VESMÍR, Prof.Václav Hořejší:   (na webu SP) Chtělo by to více profesionality....
  12.XI.2001;  VESMÍR, Prof.Jan Svoboda:   (na webu SP) Devitalizace, věc nejen veřejná, ale i na výsost odborná.
  08.XI.2001;  Rádio Svobodná Evropa, Ing.Arch. Zdeněk Meisner:   (na webu SP) Noví Mengelové?
  02.XI.2001;  ČTK-ZDN;   (na webu SP) Svaz pacientů předloží odborníkům návrhy protokolů devitalizace.

  30.X.2001;  P.Veselý, Právo-ZDN;   (na webu SP) Počítač okamžitě pozná nádor na kůži.
  30.X.2001;  Libor Neumann + RH, www.devitalizace.net;   (na webu SP) Veřejné poděkování SP
  28.X.2001;  Nedělní Blesk:   (na webu SP) Devitalizace má šanci přesvědčit.
  27.X.2001;  Josef Matyáš, Lidové noviny:   (na webu SP) Nová naděje proti rakovině.
  23.X.2001;  Petr Kučera, Lidové noviny;   (na webu SP) Obhájci práv pacientů stojí často proti sobě.
  23.X.2001;  HALÓ NOVINY:   (na webu SP) Nový projekt devitalizace.
  23.X.2001;  MF Dnes:   (na webu SP) Devitalizace jinak.
  22.X.2001;  (SAD,han), Blesk:   (na webu SP) Bojuji s rakovinou prsu – Suzanne Somers, USA
  22.X.2001;  Václav Pergl, PRÁVO:   (na webu SP) Chtějí nový projekt k devitalizaci.
  15.X.2001;  Lidovky, zpráva :   (na webu SP) Pacienti ustavili Vědeckou radu pro devitalizaci.
  12.X.2001;  PRÁVO, zpráva ČTK:   (na webu SP) Svaz pacientů trvá na obnovení nové metody léčby rakoviny.
  10.X.2001;  Karel Machala, článek v Mf Dnes:   (na webu SP) Medicína, věda, Taliban.
  06.X.2001;   Jan Šimůnek, diskuze na PES.I.:   (na webu SP) Proč devitalizace nebyla odzkoušena korektně?
  06.X.2001;   Josef Tuček, článek v Mf Dnes:   (na webu SP) Devitalizace a stokoruna.
  05.X.2001;   Deníky Bohemia, články:   (na webu SP) Ministerstvo se zaleklo ... .
  04.X.2001;   Helena Prokopová, diskuze na Mf Dnes:   (na webu SP) Umřou kvůli falešné morálce úřadu?
  04.X.2001;   Ivo Dostál, diskuze na Mf Dnes:   (na webu SP) Rozhoduje lobby?
  03.X.2001;   Marika Čerňanská, diskuze na www.ceskenoviny.cz:   (na webu SP) Apel na MUDr. Jana Dvořáčka

  26.9.2001;   Jan Dvořáček, Lidovky:   (na webu SP) Devitalizace – fakta a mýty
  26.9.2001;   Petr Kučera, Lidovky:   Vynalezli vědci revoluční metodu léčby rakoviny?
  25.9.2001;   Hana Čápová (Hořejší, Karadžos), Respekt:   (na webu SP) VR zastavila nábor k nové léčbě rakoviny
  21.9.2001;   z Tiscali: Rozhovor s Dagmar Havlovou: "Dle mého soudu by se mělo o praktikách devitalizace
                     více hovořit, psát a zkoušet ji a neměla by se předem zavrhovat."
  21.9.2001;   "(per)", Právo:   (na webu SP) Pacient má právo alternativy
  21.9.2001;   Václav Pergl, Právo:   (na webu SP) Lidé po devitalizaci na pozorování
  19.9.2001;   Mf DNES:   (na webu SP) Devitalizace se vrátí ke zvířatům
  19.9.2001;   Václav Pergl, Právo:   (na webu SP) Devitalizace se má na půl roku pozastavit
  17.9.2001;   Petr Kučera, LN:   (na webu SP) Osud devitalizace nejasný, rozhodnutí dnes

  14.7.2001;   V. Pergl, Právo:   (na webu SP) Devitalizace: naděje a otazníky
  12.7.2001;   Pravda:   (na webu SP) Liečbu nádorov overujú devitalizáciou

  30.6.2001;   Eva Bobůrková, Mf Dnes:   (na webu SP) Měli ho za blázna
  27.6.2001;   R.H.:   (na webu SP) Seznam novin a novinářů, píšících o Devitalizaci
  26.6.2001;   L.O.:   (na webu SP) Seznam článků o Devitalizaci v Právu od 14. do 26.6.2001
  22.6.2001;   Právo:   (na webu SP) Otevřený dopis SP k článku "Devitalizaci nelze dělat dřív"
  21.6.2001;   předseda SP Luboš Olejár, Právo:   (na webu SP) Devitalizaci je třeba dělat dřív...
  07.6.2001;   R.H.:   (na webu SP) Všechny články o Devitalizaci od 1.1. do 7.6.2001

  28.5.2001;   Eva Bobůrková, Josef Tuček, Scarlett Wilková:   (na webu SP) Příběhy naplněné nadějí
  04.5.2001;   Josef Smola, SUPER:   (na webu SP) Byl vynálezce léčby rakoviny otráven ?
  03.5.2001;   mik, SUPER:   (na webu SP) Lékaři z Bulovky: Heidy zachráníme !

  24.3.2001;   Ladislav Zajíček v netem.cz   Devitalizace rakovinových nádorů jinak

  27.2.2001;   LN a Jiří Mašek v osud.cz   Devitalizace se začíná zkoušet na pacientech!

  26.1.2001;   Jaroslav Špulák, BigBeng! č.2:   Úvodník k smrti MUDr.Fortýna


  Rok 2000

  27.12.2000;   PRÁVO (na 2.webpark):   Rozhovor s MUDr. Fortýnem 1 týden před smrtí
  09.11.2000;   Zápis z 3. schůze výboru ČChS o devitalizacích (v §3)
  11.09.2000;   Břetislav Nový:   O zatajeném objevu léčení rakoviny (ke Klekánici z 6.9.2000)
  01.07.2000;   LN, Pavla Koucká:   Čeští vědci možná objevili nový způsob, jak léčit rakovinu
   

   
  4) Konference o Devitalizacích nádorů       

  NAHRÁVKY 7 KONFERENCÍ


         
  Devitalizace nádorů blokováním jejich metabolismu
  Na 8. konferenci představil tuto metodu a např. dobré zkušenosti s podporou imunity aplikací Imunoglobulinu   MUDr. Kamil Jurkovič:
  "Medikamenty používané v mojom liečebnom postupe možno dostať na vnútornom trhu ČR i SR:
 • Carbimazol tablety 5 mg (tyreostatikum) (5 carmentoxy 3 metyl-2 thiolidazolium)
 • Biomín H pulv. Div (3 gof powder: Ca 1110 mg, Mg 15 mg, Ph 1,8 mg + Cu, Zn, Li)
 • NORGA (Imunoglobulin sol. humanum normale) 1,9 ml v 1 amp.
 • Trypsín retard amp. a 5 mg /suspenzia liofilizovaného Trypsínu v olivovom oleji/
  Ostatné medikamenty (i Imunoglobulín) možno použiť z vlastnej výroby jednotlivých štátov."
  Otevírá se tu možnost výhodné kombinace této metody (či jednotlivých zkušeností) s metodou devitalizací nádorů podvázáním podle Dr. Fortýna?
   
 •      


         
  Referáty nejen z konferencí o Devitalizacích nádorů  
 • 23.11.2001: Dr.Ing.Vl. Kalina: Argumentace Doc.MUDr.Žaloudíka o devitalizaci je zavádějící
 • 11.10.2001: Příklad Devitalizace MUDr.Fortýna v praxi - TK 12.09.2001: Komuniké z 2. konference o Devitalizacích
 • 06.09.2001: Dr.Ing.Vl. Kalina: Zúročení nových poznatků ve výhodnějších protokolech
 • Jak lze léčit rakovinu? (ukázka z www2.webpark.cz/devitalizace/)
 • Co je to devitalizace? (ukázka z www2.webpark.cz/devitalizace )
   
 •      


  5) Jednání Svazu pacientů • SDĚLENÍ PREZIDENTA SP
 • 03.1.02: SP: Pane ministře, odvolejte výnos "devitalizace je non lege artis"!
 • 02.2.02: Předseda VR MZ MUDr. Dvořáček nemá pravdu.
 • 04.1.02: Helsinská deklarace UMOŽŇUJE provádět devitalizaci.
 • 19.1.02: REKAPITULACE SOUČASNÉHO VÝVOJE.
 • ANKETA SP O DEVITALIZACI    Průběžné výsledky ANKETY

  DISKUSNÍ FÓRUM SP
  Co si myslíte o 44 let přetrvávajícím podceňování a pasivním přístupu k devitalizacím nádorů ?

  DEVITALIZACE NÁDORŮ PRO ONKOLOGICKÉ PACIENTY
  Hledáte-li nemocnici, kontaktujte SP, ev. Mgr. Vladislava Kvasničku.


  Jednání s MZ

 • 30.04.2002: Zápis z jednání ministra zdravotnictví se zástupci SP
 • 07.03.2002: MZ popírá zájem státu na shromáždění dokumentace o devitalizacích, jejíž prostudování je přitom zásadní pro rozhodování MZ o klinických testech této metody!   MZ tím také zamítá svou vlastní žádost o tuto inventarizaci, požadovanou po SP.
 • 05.02.2002: Níčím neodůvodněné ZAMÍTNUTÍ ŽÁDOSTÍ 3 NEMOCNIC
                         o povolení klinických testů podle vhodnějších protokolů

  Nová klinická studie může začít?:
  Ministr Fišer převzal protokoly a
  Žádost o jejich posouzení
 • Žádost o povolení klinické studie chirurgické devitalizace – text žádosti
 • Protokol devitalizace adenokarcinomu
 • Protokol devitalizace karcinomu plic
 • Protokol devitalizace karcinomu ledvin
 • Protokol devitalizace karcinomu melanomu kůže
 • Protokol devitalizace karcinomu prsu
 • Účinek devitalizace na různé orgány a nádory u pokusných zvířat – Příloha č.1a
 • Účinek devitalizace ... tabulka – Příloha č.1b
 • Imunologický pohled na devitalizaci – Příloha č.2
 • Klinické imunologické vyšetření – Příloha č.3
 • Informovaný souhlas pacienta – Příloha č.4
 • Kasuistiky 2 devitalizovaných pacientů – Příloha č.5
 • 4. otevřený dopis SP pro MZ - Protest proti překrucování dohod z 5.X.2001  SP 21.X.2001
 • ZÁPIS SP z jednání o devitalizaci na MZ:    SP,   5.X.2001
 • ZPRÁVA SP z jednání o devitalizaci na MZ:    SP,   5.X.2001
 • Žádost SP u MZ o protokoly dle instrukcí MUDr.Fortýna z 30.X.2000:    SP, 5.X.2001
 • Doc.MUDr.Chaloupka odmítá výroky předsedy VR MZ !    2.X.2001
 • 3. otevřený dopis SP pro MZ: VR MZ mate veřejnost !    SP, 2.X.2001
 • 2. otevřený dopis SP pro MZ: Začít smysluplnější klin. testy !    SP, 20.9.2001
 • Konec klin. testů dle dosavadních protokolů    VR MZ, 17.9.2001
 • Odpověď MZ na 1. otevřený dopis pro MZ    MZ ČR, 4.9.2001
 • 1. otevřený dopis SP pro MZ: Kritika protokolů kl. testů    SP, 10.7.2001
 • MZ k protokolům: Devitalizaci NEMUSÍ předcházet chemoterapie ani ozařování!   MZ 18.6.2001
 • Původní koncept 3 protokolů pro kl. testy    (nezůstalo v nich 3. stádium ani tumory ledvin)

  Vědecká Rada pro Devitalizace při SP ("VRD")
 • 2. jednání VRD o nových protokolech   VRD při SP, 21.X.2001
 • Ustavení  VRD při SP, 14.X.2001 •  

   


   

  8) Odkazy


  Animace: Immunotherapy - Boosting the immune system to fight cancer

  - Projekt Herceptin (= Trastuzumab) pro "HER2-pozitivní typ" (15-20/30%) karcinomů prsu (perspektivně ale i pro jiné typy rakoviny),
  který mj. také OMEZUJE ANGIOGENEZI (tvorbu nových cév pro zásobení nádorů), čili působí částečně jako DEVITALIZACE.

  Protilátku (antibody) objevil Dr. H. Michael Shepard a Dr. Axel Ullrich (Genentech).
  Dr. Dennis Slamon (Jonsson Cancer Center, UCLA + Genentech, kniha a film Living Proof z r. 2008) ho vyvinul, otestoval a objevil, že účinkuje jen proti genu HER2/neu.
  V USA ho povolila FDA v září 1998, v ČR ---o 7 let později--- v r. 2005 Projekt Herceptin a od r. 2006 i pro nižší stádia karcinomu prsu,


  stránka vytvořená také laikem - otcem nemocného syna

  ; odborné stránky serveru ZDN.cz

  Country Life a magazín Prameny zdraví  Mé vlastní -laické- poznámky k devitalizacím a jejich zakazování:

  Souhrnná tabulka Historické devitalizace (zatím pouze začatá)
  22.02.2003: Reakce na článek Dr. Lajkepa z 20.2.2003
                    (MUDr. Tomáš Lajkep, PhD.: Devitalizace - ilustrativní příklad pokusů na lidech v praxi
  21.06.2002: Devitalizace - ZAKÁZANÁ NADĚJE
                    (k 9. konferenci o devitalizacích; v (Britských listech) a totéž zde)
  23.04.2002: Lze aplikovat čl. 32 Helsinské deklarace WMA na podvázání nádoru?
                    (dopis prezidentovi WMA)
  06.05.2002: Profesoři používají aroganci místo argumentů - stejně jako za Semmelweise! 
                    (Tip pro klub Sisyfos)
  30.04.2002: Bezkoncepčnost MZ (otevřená stížnost na práci MZ)
  18.04.2002: Má MZ vůbec nějakou koncepci?
  16.04.2002: K mylnému chápání názorů MZ
  12.03.2002: Komentář k Radiofóru Jany Klusákové z 6.3.2002
  22.01.2002: Monology o devitalizacích (tehdy na www.zdrav.cz)
  19.11.2001: ČRo: Nicole Klement: De-Vitalization, TEXT i ZVUK rozhlasového pořadu v angličtině
                    (vč. rozhovoru s M.Tlustým na konferenci z www.radio.cz/en/article/11135)
  13.10.2001: S devitalizací nesmíme čekat
                    (ohlas na článek K.Machala: Medicína, věda, Taliban)

   
  Jste . návštěvník české části stránek o devitalizacích nádorů od 14.2.2002, spočteno WEBovským počítadlem.
  *


  *


  *