POPULARIS; čT 2, 26. září 2006, 16:50 (č. 15/2006)

 

Jak zabít nádor

 

Více než třetina žen v produktivním věku je postižena myomy, tedy nezhoubnými nádory, které vyrůstají z děložní stěny. Obvyklým řešením ještě donedávna byla hysterektomie, tedy naprosté odstranění dělohy. Pacientky v mladším věku si však chtějí ponechat možnost mít ještě další děti. Lékaři se v současné době také snaží postupovat endoskopickými metodami, nebo pomocí tzv. laparoskopie, což je miniinvazivní přístup přes břišní stěnu pomocí drobných vpichů.

Poměrně novou metodou je však nyní embolizace děložních tepen, tedy jejich zneprůchodnění tělu neškodnými částicemi, což potom vede k odkrvení myomu jeho devitalizaci a k jeho postupnému zmenšování.

Autor: Jaromír Herskovič
Obor: Lékařství
Odkazy: www.myomy.euweb.cz

Rozšířený text: dokument Word [35.5 kB]

 

 

Ljuba:

Více než třetina žen v produktivním věku je postižena myomy, tedy nezhoubnými nádory, které vyrůstají z děložní stěny.

Láďa:

Některé myomy mají velikost jen několik milimetrů, některé však mohou dosahovat rozměrů až desítek centimetrů.

Titulek: Jak zabít nádor

 

Ljuba:

Paní Jiroušová už porodila dvě dcery, když se zjistilo, že jí ve stěně dělohy vyrostl velký myom. Obvyklým řešením ještě donedávna byla hysterektomie, tedy úplné odstranění dělohy.

Láďa:

Pacientky v mladším věku si však chtějí ponechat možnost mít ještě další děti.

Ljuba:

Příčina vzniku myomů v děloze je dosud nejasná, i když určitou roli tu hrají ženské hormony, jistý vliv je přiznáván genetice i některým látkám z životního prostředí.

Láďa:

Vzniku myomů tedy nelze zabránit.

Ljuba:

Je však možné užívat mnohem šetrnější metody, kterými se myomy odstraní.

As. MUDr. Michal Mára, odborný asistent Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK v Praze

Takovou standardní metodou je enukleace děložního myomu, neboli myomektomie, čili chirurgické odstranění myomu. V dřívějších dobách děláno převážně z otevřeného přístupu, tedy z klasického řezu přes břišní stěnu.

Láďa:

Lékaři se v současné době také snaží postupovat endoskopickými metodami, nebo pomocí tzv. laparoskopie, což je miniinvazivní přístup přes břišní stěnu pomocí drobných vpichů.

 

Ljuba:

Další alternativou těchto klasických chirurgických postupů jsou postupy devitalizační, omezující cévní zásobení myomů.

 

As. MUDr. Michal Mára, odb. asistent Gyn.-por. kliniky 1. LF UK v Praze

Takzvaná embolizace děložních tepen, což vlastně znamená jisté zneprůchodnění, čili ucpání děložních tepen tělu neškodnými částicemi, což potom v důsledku vede k odkrvení myomu a  k jeho postupnému zmenšování.

 

Láďa:

Při embolizaci se roztok s částicemi vstříkne pomocí speciálního katetru přímo do tepen, které zásobující daný myom.

Ljuba:

Proto je ale nutné znát, kde přesně se myom nachází a jak je velký.

Láďa:

U paní Jiroušové přítomnost myomu již dříve potvrdil ultrazvuk.

Ljuba:

Avšak k přesnému zobrazení myomu i ke zjištění jejich počtu slouží až vyšetření nukleární magnetickou rezonancí.

 

MUDr. Tomáš Belšán, CSc.,  radiolog, Ústřední vojenská nemocnice  Praha

Tohle je obrázek paní Jiroušové – objemný nádor, který vychází ze středu děložního těla. Zde je vidět v příčné projekci. A tady je vidět myom před aplikací kontrastní látky a po aplikaci kontrastní látky. Čili tento myom je velmi vhodný pro embolizaci, protože po embolizaci a po vyřazení z oběhu by mohlo dojít k výraznému zmenšení.

 

Ljuba:

Embolizace patří mezi „minimálně invazivní výkony“.

Láďa:

To znamená, že pacientky zatěžuje jen minimálně a používá se pouze místní znecitlivění, přičemž pacientka obdrží prášek ke zklidnění.

Ljuba:

Výkon provádějí zkušení a speciálně vyškolení lékaři.

 

MUDr. Jana Mašková, Radiologické oddělení, Ústř. vojenská nemocnice Praha

Obecně řečeno děložní myomy patří k vysoce prokrveným nezhoubným nádorům, což je činí právě velmi vhodnými pro tuto metodu léčby, která je de facto určitou devitalizací toho nádoru.

Láďa:

Embolizace se provádí pod kontrolou rentgenu z malého vpichu v pravém třísle. Celý výkon bude trvat méně než hodinu a návrat k běžnému životu potrvá zhruba týden.

Ljuba:

Pro srovnání: laparoskopická metoda vyžaduje třídenní hospitalizaci a čtyřtýdenní rekonvalescenci, hysterektomie zhruba týdenní hospitalizaci a šestitýdenní rekonvalescenci.

 

MUDr. Jana Mašková, Radiologické oddělení, Ústř. vojenská nemocnice Praha

Tak já vás teď poprosím na chvíli nejprve nadechnout, vydechnout a nedýchat teďka břichem.

Láďa:

Nejdříve se lékaři ujistí pomocí kontrastní látky, která zviditelní tepny pod rentgenem, že se katetr dostal na místo v blízkosti myomu, jehož růst chtějí lékaři zastavit.

 

MUDr. Jana Mašková, Radiologické oddělení, Ústř. vojenská nemocnice Praha

Mikrokatetr prochází do děložní tepny.

Láďa:

Nyní mohou být vpraveny polyvinylové mikročástice o velikosti půl až 1,2  milimetru, které zastaví přítok krve do cévních větévek, zásobujících myom.

Ljuba:

Prokrvení ostatních částí dělohy zůstává zachováno.

Láďa:

Roztok se musí dobře promíchat. Částečky jsou pro tělo naprosto neškodné a časem je organismus vyloučí.

Ljuba:

Myomy jsou nyní jednou z nejčastějších příčin gynekologických zákroků.

Láďa:

Lékařům se je totiž daří odhalovat stále častěji, a to díky rozšířenému užívání moderních vyšetřovacích prostředků.

 

Ljuba:

Embolizace je vhodná především pro ženy ve věku mezi třiceti pěti a padesáti lety.

Láďa:

V tomto věku je dnes stále více žen, které plánují těhotenství až po vybudování kariéry.

Ljuba:

Také metody asistované reprodukce dnes umožňují otěhotnět ženám podstatně starším než v minulosti. Embolizace, která vede ke zmenšení myomů, alespoň možnost mít děti nevyloučí.

Láďa:

Rozsáhlé studie ukazují, že se obtíže výrazně zmírní či vymizí až u devadesáti procent žen.

 

Ljuba:

Půl roku až rok od výkonu se myom zmenší o třicet až čtyřicet procent.

Láďa:

Metoda bývá úspěšná i u mnohačetných či velmi objemných myomů a také u těch, jejichž poloha případnou operaci neumožňuje.

Ljuba:

K opětnému nárůstu myomu dochází jen velmi zřídka. 

 

Láďa:

Paní Jiroušová už bude mít výkon za chvíli za sebou. Zřejmě ještě asi den bude pociťovat bolest spojenou s ischemií – tedy nedokrvením – myomu.

Ljuba:

Tuto bolest však budou lékaři tlumit. Pacientka se naopak zbaví jiných příznaků, které bývají s myomy spojené: prodlouženého, silnějšího a  bolestivého krvácení, které vede k chudokrevnosti, tlaku v pánvi či poruch plodnosti.

 

Láďa:

Metoda embolizace je poměrně nová, poprvé byla použitá v roce 1995.

Ljuba:

V Severní Americe, Francii a Velké Británii jí bylo úspěšně léčeno již několik desítek tisíc žen.

Láďa:

V České republice byla embolizace zavedena v roce 1998.

 

MUDr. Jana Mašková, Radiologické oddělení, Ústř. vojenská nemocnice Praha

My jsme tady u nás udělali těch výkonů víc než sto a většina těch pacientek byla spokojená, což nakonec ty výsledky, které pravidelně vyhodnocujeme a publikujeme jak v článcích, tak v přednáškách, tak víme, že ty naše výsledky jsou na světové úrovni a myslím si, že je to kus práce a ony jsou spokojeny.

 

Irena Jiroušová, pacientka

Je mi dobře...