Nemocnice nabízí televizím přenos z devitalizace

16.05.2002, trk, Lidové noviny, Titulní strana

VRCHLABÍ - Soukromá Horská nemocnice ve Vrchlabí splnila, co slibovala. Její vedení včera na prvních deseti pacientech zahájilo devitalizační program, tedy léčbu zhoubných nádorů podvazováním, dosud neověřenou metodou chirurga Karla Fortýna. Podle předsedy Svazu pacientů ČR Luboše Olejára nemocnice dokonce nabídla, že k prvnímu devitalizačnímu zákroku, který bude v pondělí, přizve televizi. ˝Zájem projevily dvě televize, vedení nemocnice teď jedná s pacienty, kdo by byl ochoten souhlasit,˝ prozradil Olejár. ˝Vzhledem ke kampani, kterou proti devitalizaci vede prezident České lékařské komory David Rath a představitelé odborné chirurgické společnosti, by nebylo správné informace zveřejňovat,˝ prohlásil ale ředitel nemocnice Vladimír Dryml. Komora již dříve prohlásila, že Fortýnova metoda je ˝v rozporu s předpisy˝ a lékařům, kteří jí použijí, pohrozila postihy. Potíží se podle MF Dnes obávají i lékaři vrchlabské nemocnice, a tak zákroky odmítají dělat.

˝Budeme si na operace podle amerického vzoru najímat odborníky odjinud. Nejde jen o chirurgy, ale i o imunology a další lékaře. Devitalizace je hlavně imunologická metoda,˝ řekl Dryml. Luboš Olejár se podle svých slov nedomnívá, že by akce soukromé nemocnice
mohla myšlence devitalizace uškodit. ˝Máme samozřejmě zájem, aby byla uznána a povolena do klinické praxe. Na druhou stranu by ale pacienti už předtím měli mít možnost po domluvě s lékařem tento zákrok podstoupit. Umožňuje to mezinárodně uznaná Helsinská deklarace,˝ podotkl Luboš Olejár. Ministerstvo zdravotnictví nebude podle mluvčího Otakara Černého vrchlabské nemocnici v operacích bránit. ˝Lékaři si ale musí uvědomit, že použitím neschválené metody podstupují značné riziko pro případ, kdyby si pacient či rodina následně stěžovali,˝ upozornil Černý.

 

Lidové noviny, Titulní strana, 16.05.2002, trk