USA povolily lék působící devitalizaci

Alexandr Petrželka

Právo, 28. února 2004,

(viz též http://pravo.novinky.cz/p050a10e.html a zdroj http://www.gene.com/gene/index.jsp )

Princip poprvé užil proti rakovině v roce 1957 Čech Karel Fortýn

První lék nové generace, který ničí zhoubné nádory a prodlužuje tak život onkologických pacientů, schválil včera americký Úřad pro kontrolu léčiv a potravin (FDA). Výrobek znemožní další růst nádoru zastavením přítoku krve, působí tedy na stejném principu devitalizace, který objevil a propagoval zesnulý český lékař Karel Fortýn.
     "Je to mezník, zcela nový způsob léčby rakoviny," komentoval kladné rozhodnutí FDA Judah Folkman z Dětské nemocnice v Bostonu.
     Folkman před třemi desetiletími odhalil princip angiogeneze (proces vytváření nových cévních systémů), kterou využívají nádory pro svůj růst. Poté začal hledat látky, jež by tento proces dokázaly zastavit: to by zbavilo nádory výživy a odsoudilo je tak k postupnému zániku. Před šesti lety prováděl úspěšné pokusy na myších, jimž injekčně aplikoval anti-angiogenetika. Zatímco u myší tento postup nádory zlikvidoval, při následných zkouškách na onkologických pacientech se výsledky nedostavily.
     Vědci nyní soudí, že Folkmanovy protilátky u lidí nezabraly, protože pracoval s pokusnými osobami, které prodělaly chemoterapii. Pokoušel se ničit tedy ty nejodolnější nádory, zatímco anti-angiogenetika jsou nejúčinnější na počáteční stavy rakovinného bujení.

"Začalo to v Sokolově"   
     Český lékař Karel Fortýn provedl devitalizaci už v roce 1957. Jako začínající asistent v Sokolově dostal k ošetření muže se střelným zraněním, který měl v břišní dutině zhoubný nádor. Fortýn experimentálně podvázal pacientovi cévy v oblasti zranění i tumoru a dosáhl tím nejen očekávané vyléčení krvácejícího zranění, ale k vlastnímu překvapení i ústupu zhoubného nádoru, popsala Právu historii objevu svého zesnulého manžela Jana Fortýnová. Metodu pak Fortýn rozpracoval i teoreticky, ovšem bez všeobecného přijetí lékařskou veřejností. Přesto devitalizaci po léta úspěšně provozoval, především však na zvířatech.
     Folkmanovy myšlenky vyhladovění nádorů biochemickou cestou se ujala na konci 80. let minulého století firma Genentech. Její nový lék s názvem Avastin obsahuje monoklonální humánní protilátku (vyrobenou uměle, ale shodnou s přírodní), blokující růstový faktor cévního endotelu (VEGF), tedy jednu z asi dvaceti látek ovlivňujících vznik a růst nových cév. Přesto je účinnost léku obdivuhodná, jak uvedl Mark McClellan z FDA: ve skupině 800 pacientů s pokročilou rakovinou tlustého střeva prodloužil po desetiměsíční kúře plné třetině osob život o pět měsíců až tři roky.
     "Lék při testech zabral na každého pacienta bez rozdílu věku, pohlaví či rozsahu nemoci - to je naprosto ojedinělé," přiznala Patricia Keeganová z hodnotitelské komise.
     Avastin bude uveden na americký trh příští týden, cena měsíční dávky činí v přepočtu asi 114 tisíc korun.
(Více na www. genentech.com)