K mylnému chápání názorů MZ

(Kdo je zodpovědný za léčbu konkrétního pacienta?)

Martin Tlustý, 16. dubna 2002

MZ pořád opakuje, že v případě, že by některý lékař provedl devitalizaci a pacient by tím byl poškozen a stěžoval si (či pozůstalí), mohly by z toho být vyvozeny právní důsledky.

To je zcela korektní tvrzení. Problém je v tom, že to platí o KAŽDÉ metodě.

MZ se tím snaží zastrašovat nemocnice a vyvolávat falešný dojem, jakoby poškození pacienta metodou devitalizace bylo z právního hlediska závažnější, než stejně závažné poškození jinou metodou, což není pravda.

MZ již ale neříká druhou polovinu pravdy:

Že pokud by lékař nechal zcela bez pomoci zemřít člověka a měl by přitom dostatečné vědomosti o tom, že devitalizace by mu mohla pomoci, bylo by to též non-lege-artis, ne-li přímo neposkytnutí péče v nebezpečí.

(Samozřejmě v situaci, že by měl klasicky neoperabilní nádor a žádná klasická metoda by u něj -z jakéhokoli důvodu- byla nepoužitelná nebo by nedávala REÁLNOU šanci na úspěch.)

A samozřejmě by to TÉŽ bylo právně postižitelné.

MZ, ČChS a dnes i ČLK jsou nesolidní i v tom, že se tváří, JAKO BY přebírali právní odpovědnost z ošetřujícího lékaře na sebe. Jako by říkali "nebojte se, i když necháte někoho zbytečně zemřít, vina nebude na Vás, ale na nás".

To ale není možné.

Takový lékař se nechá uchlácholit postojem MZ (aj.) a žije v pocitu, že se mu nemůže nic stát.

Pak se může ale divit, když ho příbuzní zažalují, že nechal zemřít jejich maminku, PŘESTOŽE věděl o metodě, která by jí (dle veškerých dosavadních SOLIDNÍCH*** informací) mohla zachránit.

Lékař je ve vztahu ke SVÉMU pacientovi jako JEDINÝ zodpovědný za to, že použije vše, o čem ví, a o čem má důvodné přesvědčení, že je to pro pacienta to nejlepší.

K názoru MZ může přihlédnout, ale NEZBAVUJE ho to osobní zodpovědnosti za poškození pacienta, pokud názor MZ bude chybný.

Nebo jsou snad ministr Fišer, náměstek Malina, MUDr. Řízková, či prezident Rath ochotní podepsat místopřísežné prohlášení, že berou na sebe osobní odpovědnost za smrt tisíců lidí, kteří zemřou následkem jejich kampaně, uvádějící v omyl mnoho lékařů?

*** Vysvětlivka k pojmu "SOLIDNÍ informace":

Solidní informace nejsou informace zprostředkované od někoho, kdo je má sám o devitalizacích nádorů pouze povrchní a zprostředkované (MZ, ČLK, apod.), ale přímo od týmu Dr.Fortýna, od jeho kolegů a pokračovatelů a z jejich prací.