VYTIŠTĚNO Z MOJENOVINY.CZ


http://praha.mojenoviny.cz/z_regionu/zpravy/V120020417000004.html

 


Pražští lékaři se podvazování zhoubných nádorů bojí

PAWLICOVÁ, MACHURKOVÁ,

Večerník Praha - 17.4.2002

PRAHA - Vrchlabská nemocnice začne v první polovině května dělat pacientům s rakovinou na jejich žádost devitalizaci. Ať už se ministerstvo postaví k této nové metodě zesnulého doktora Karla Fortýna jakkoliv, podle ředitele nemocnice Vladimíra Drymla začnou s devitalizací, protože je zjištěno, že tento zákrok nepoškozuje zdraví pacienta.

I v hlavním městě je mnoho lékařů, kteří jsou nové metodě léčby rakoviny podvázáním zhoubného nádoru nakloněni. Někteří se však bojí veřejně vystoupit, aby nepřišli o své zaměstnání. Mnozí s nadějí vyčkávají na další jednání mezi Svazem pacientů a ministerstvem zdravotnictví s přáním, aby se devitalizace stala legální.

Alespoň pro 30 procent pacientů, kteří nemají žádnou jinou šanci. Miroslav Pekárek je onkologem již 45 let. Ve své kartotéce má více než tisíc pacientů a jak tvrdí, pět desítek devitalizací úspěšně léčených. "Složil jsem přísahu, že budu pomáhat pacientům, a proto nemohu souhlasit s tím, když je mi v tom bráněno," rozhořčeně argumentuje.

Některé pacienty po ozařování a chemoterapii prý mu doslova přivezou umírající s prognózou dvou až tří měsíců života. Po devitalizačním zákroku ale žijí léta." Máme dnes asi 50 pacientů, kteří se po devitalizaci perfektně vyléčili. Chtěli bychom připravit živou debatu s odpůrci této metody, ukázat jim konkrétní vyléčené lidi a zeptat se jich, proč jsou tak zásadně proti," dodává Pekárek.

Také dětský chirurg Jan Kotrnoh z nemocnice na Bulovce je zastáncem nové metody." Účastnil jsem se pokusů na zvířatech v Liběchově a ujistil jsem se, že tato léčba je v poměrně vysokém procentu u určitých druhů nádorů úspěšná, i když se nedá aplikovat na všechny druhy tumorů," řekl. Ovšem nepředpokládá, že by se nový metoda používala na dětské chirurgii.

Zatímco jednotliví lékaři jsou ochotni připustit, že devitalizace může pomáhat a jistě se bude praktikovat, šéfové pražských nemocnic něco takového odmítají." Vzhledem k tomu, že nejsme soukromá nemocnice, je pro nás určitým vodítkem vyjádření a názor ministerstva zdravotnictví" řekl mluvčí nemocnice Na Františku Jan Hacker.

Naopak nemocnice sester Boromejských je soukromou nemocnicí, ve které dokonce docent Chaloupka aktivně devitalizaci podporoval. Současný ředitel nemocnice Juraj Lovecký nám však v současnosti k této formě léčby rakoviny řekl rozhodné ne:" Docent Chaloupka už žádné pokusy nedělá. Skončil, když ministerstvo pozastavilo devitalizaci."

S razantním odporem jsme se setkali i v Motole." Nebudu se k tomu vyjadřovat," řekl ředitel Miloslav Ludvík." Ve chvíli, kdy vydá ministerstvo zdravotnictví závazný pokyn, nemůžeme ani nechceme jednat jinak."

Stejné ne zní i z nemocnice Na Bulovce, kde běžel klinický výzkum devitalizace." Výsledky nás neopravňují k aplikaci metody na lidech" sdělil nám ředitel nemocnice Jaroslav Štrof.

Jediná nemocnice Královské Vinohrady si alespoň dává čas na rozhodnutí." S programem devitalizace nás oslovil prezident svazu pacientů Luboš Olejár," podotkl mluvčí nemocnice Leoš Kabát." Tento návrh jsme dali k rozpracování a ke studiu našim předním chirurgům a onkologům. Jejich vyjádření bude tématem interního semináře, který se bude konat v naší nemocnici během 14 dnů," dodal.

Svaz pacientů přitom hodlá za devitalizaci bojovat dál, chce se obrátit i na Nejvyšší soud." Nebylo prokázáno nic negativního," zopakoval viceprezident Josef Mrázek. Jako krajní neserióznost považuje jedno z vysvětlení, proč byla devitalizace postavena mimo studii." Uvedli, že pacienti, na nichž se studie prováděla, zemřeli. Ale opomněli uvést, že to byl soubor pacientů, kteří byli těsně před umřením a normálně měli umřít naprosto všichni a v krátké době. Že se tak nestalo, asi nic neznamená?" ptá se Mrázek.

PAWLICOVÁ, MACHURKOVÁ

Rath lékaře udá policii

Rozhodnutí vrchlabské nemocnice léčit pacienty devitalizací považuje předseda České lékařské komory David Rath za provokaci či špatný vtip. Jestliže k tomu lékaři přistoupí, oznámí to ČLK policii." Pokud se dozvíme, že byl nějaký pacient takto léčen, je normální, abychom tuto věc předali orgánům činným v trestním řízení s otázkou, zda pacient nebyl poškozen," řekl Rath. Policie podle něj bude muset zajistit posudky, které ukáží, zda pacient neutrpěl újmu. Pokud ano, lékař riskuje postih.


Publikování nebo šíření obsahu Mojenoviny.cz je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu Vltava-Labe-Press, a. s.