Má MZ vůbec nějakou koncepci?

Martin Tlustý, 18. dubna 2002

 

Jaká byla strategie/koncepce proč MZ povolilo klinické testy a jaký byl scénář co dál v případě výsledku "A" a v případě výsledku "B"?

Mně vše od MZ připadá strašně nekoncepční až "bláznivé", jako by se MZ (snad z extrémní opatrnosti, aby je nikdo "nechytil za slovo") obávalo říci a připustit COKOLI, včetně toho, že první klinické testy devitalizací nádorů měly ověřit neškodnost a ne léčebný efekt.

Přitom před jejich zahájením to bylo zcela zřejmé a nikdo o ničem jiném ani nemluvil než o několika dnech, ve kterých pacienti musejí NUTNĚ umírat na celkové/fatální/antibiotiky nezvládnutelné sepse.

Např. Prof. Pešková i do rádia ještě nedávno zcela jasně potvrzovala, že testy NEBYLY stavěny na ověření léčebného účinku, ale neškodnosti.

Teď je "ticho po pěšině" a všichni z MZ dělají, jako by to nikdy neexistovalo.

 

Přece museli mít strategii (?) - nejspíš takovouto:


"Klinické testy mají odpovědět na otázku, zda nebudou lidé umírat na sepse.

Varianta "A" = "budou" = výsledek je negativní = nebude možno pokračovat v podvazování ani tak malých metastáz, jako bylo povoleno teď.

Varianta "B" = "nebudou" = výsledek je pozitivní = bude logicky následovat povolení "benevolentnější" fáze testů, kde se povolí i podvazování větších nádorů než dosud, a tím se začnou testovat i léčebné účinky."


 

Nedovedu si představit, že by si MZ (VR MZ) troufli obhájit JINOU strategii, než jsem uvedl.

Přeci nemohou vážně tvrdit, že testy (tak, jak byly nastaveny) měly ověřit léčebný účinek?

Zrovnatak mohou těžko tvrdit, že pokud byly testy nastaveny na zjištění neškodnosti, že výsledek je negativní?

Problém je, že oni nejednají solidně a v termínech "koncepce", "strategie" či "scénář" se odmítají bavit.

Vše závisí na jejich rozhodnutí z titulu moci, které (ať je sebenelogičtější) odmítají jakkoli zdůvodňovat.

Nejvýš prohlásí, že je to na doporučení té a té společnosti, u které ale OPĚT nesdělí její argumentaci.

Cožpak jsme ve feudalismu, kde prostě někdo rozhoduje jen z titulu svého postavení, aniž by pro to musel mít důvody, které by musel umět OBHÁJIT?

Při tomto přístupu MZ lze pak klidně dospět k tak absurdnímu závěru, kterého jsme svědky, že z výsledku "B" se vyvozuje závěr "A".

Cožpak se nad tím nikdo nepozastaví?

Cožpak se tento přístup bude tolerovat donekonečna?

 

Dokonce neschopnost MZ chovat se konzistentně a vyvozovat logické důsledky z pozitivního výsledku prvních testů vzbuzuje dojem, že je nečekali a vůbec nepočítali s touto možností, že testy mohou dopadnout tak dobře.

Jinými slovy, že vůbec nikdy neměli připravenou variantu, co by mělo následovat v případě "B", tj. v případě úspěchu testů.

Až by to svádělo k podezření, že testy povolili právě proto, že čekali neúspěch, tj. výsledek "A".

Ve skutečnosti ale nemohla neškodnost devitalizace projít těžší zatěžkávací zkouškou a přesto k těm fatálním sepsím nedocházelo.

Teď se jak malé děti snaží tvrdit, že bílá je černá, tj., že nejúžasnější průkaz neškodnosti devitalizací je vlastně negativní výsledek.
To je ale projev naprosté bezradnosti.

 

Cožpak budeme všichni stále brát vážně tak průhledný podvod?