Bezkoncepčnost MZ

u klinických testů devitalizací

Martin Tlustý, 30. 4. 2002

(otevřená stížnost na práci MZ)

 

Stále slyším odpovědi politiků a laiků: "Problémy s devitalizacemi nádorů se mne netýkají, to je ZCELA profesní věc."

Dokonce je to laikům, kteří se o ně zajímají, vytýkáno (Doc. Havlíčkem aj.).

ŽÁDNÝ laik se ale NIKDY neplete do toho, jak se má vést řez při operaci, atd., ale JEN do otázek, jako je NEEXISTENCE KONCEPCE MZ pro klinické testy devitalizací:

 

MZ odmítá odpovědět na otázku, zda mělo 1. kolo ověřit (A) "léčebný efekt devitalizací" nebo (B) "jejich škodlivé vedlejší účinky".

 

To, že bylo cílem testů (A) = "ověření léčebného efektu", NELZE obhájit.

ŽÁDNÝ soudný člověk NEMOHL čekat, že u vybraných pacientů za daných podmínek, nastane léčebný efekt (zvl. pokud MZ vědomě nedodrželo kritické parametry pro 1.kolo testů, předané jim autorem metody 30.10.2000).

Nechci to tu rozebírat dopodrobna, ale je pro to až dost argumentů.

Přesto, že si MZ netroufne oficiálně VYHLÁSIT TENTO CÍL a OBHÁJIT HO, přesto dělá z testů závěry, že "testy dokázaly, že devitalizace NEMÁ léčebný efekt". ( ! ! ! ! ! ? ? ? ? ? )

 

Kdyby MZ naopak prohlásilo, že cílem bylo (B) = "ověření, zda nebudou pacienti umírat do několika dní po operacích na FATÁLNÍ, CELKOVÉ a ANTIBIOTIKY NEZVLÁDNUTELNÉ sepse", s čímž se PŘED testy nikdy neskrývali, museli by z toho vyvodit, že testy byly úspěšné.

Pro "úspěšné" testy by ale museli mít (logicky) připravenou alternativu, že na ně bude navazovat další "benevolentnější" kolo.

 

Ze všeho lze udělat zatím jediný závěr:

MZ mělo koncepci, která měla PŘEDEM pro obě verze výsledku stejný závěr "další kolo nebude povoleno", což je NESMYSLNÁ koncepce.

Na vysvětlení tohoto, na 1. pohled zjevného, rozporu může trvat i každý laik.