Podpora devitalizaci - podpora naději života
Rozpory v tvrzení a jednání MZ

- dopis ministrovi zdravotnictví

Bohumír Fruněk, Zlín, 22.2.2002

 

Vážený pane ministře zdravotnictví České republiky .

Opět si dovoluji jako plnoprávný občan České republiky apelovat na Vaše svědomí v souvislosti s pravomocí nejvyššího funkcionáře ve zdravotnictví ČR .

31. ledna 2002 jsem Vám zaslal mail s prosbou o přehodnocení Vašeho pohledu na povolení provádění DEVITALIZACE , započaté MUDr. Fortýnem . Z čistě osobního zájmu jsem se jako laik zúčastnil 11.2. 2002 6. Konference o Devitalizaci v Praze . V mailu z 31.1. 2002 jsem reagoval na argumenty v pořadech ČT 1 a PRIMA . Na konferenci jsem se zájmem vyslechl odborné příspěvky lékařů , kteří jsou Vám jistě velmi dobře známí , protože to musí být podle dřívějších chování a vyjadřování se předních představitelů VRMZ (TV k Devitalizaci) , "úhlavní " nepřátelé VRMZ a MZ jako takového , kde Vy jste ministrem . Tito lékaři - podporovatelé provádění léčby Devitalizací velmi objektivně a srozumitelně i pro laiky , vysvětlovali mechanizmy a šance úspěšnosti léčby nádorů touto metodou .

Nemíním se pouštět do žádné odborné debaty - živím se v jiném oboru , ale doufám , že cena mého života je stejná jako Vaše !!!

Na základě čeho si někdo přisvojuje právo rozhodovat o mém životě léčením např. nádorového onemocnění ? Kdyby oficiální metody měly 100% úspěšnost , tak určitě nebudu psát tento dopis . Ale protože tomu tak není (a navíc mám osobní zkušenosti s několika úmrtími v naší rodině , s předcházející léčbou moderními vědeckými a i Vámi jen uznávanými metodami) , tak důrazně se ohrazuji proti zákazu používání Devitalizace , pokud lékaři odborníci v tomto oboru uznají tuto léčbu pro pacienta jako nejvhodnější . Je pro mne naprosto nepřijatelné , aby o mém životě či smrti rozhodovali lidé ješitní a zřejmě i neodborníci (spíš úředníci) a zneužívali tak svého postavení (MUDr. Dvořáček a další z VRMZ) a Vás , jako ministra , a tak záměrně Vás a celou veřejnost uvádí nepravdivými informacemi o neoprávněnosti léčby některých nádorů Devitalizací , v omyl !!!

Osobně si troufám taková rozhodování z titulu funkcí proti vůli pacienta nazvat legalizovanou bezcitnou pravděpodobnou vraždou pacienta , bez jakýchkoliv následků z titulu odpovědnosti , pokud jiný lékař - odborník i přes Devitalizaci (a nejen Devitalizaci) zastává názor , že pro pacienta má , nebo měla větší šanci na záchranu života , třeba i Devitalizace !!!

Pokud ovšem i Vy , jako lékař , neovlivňovaný záměrně protidevitalizačními argumenty zastáváte na tuto problematiku stejný názor jako MUDr. Dvořáček a spol. , pak výše míněná slova patří bohužel i Vám . Potom Vám , alespoň doufám , nemůže dělat problém , odpovědět mi na tento mail .

Promiňte mi několik otázek :

" Ve vážné situaci (nádorové onemocnění) se nyní Vás , jako lékaře ptám : Vám nevadí , že rozhodnete např. o léčbě nádoru Vašeho rodinného příslušníka třeba chemoterapií , i když budete vědět , že některý z Vašich kolegů , uznávající a ovládající i léčbu Devitalizací , by raději zvolil z důvodů předpokládané úspěšnosti léčbu Devitalizací ?

A co když Váš příbuzný si bude přát léčbu Devitalizací ? Budete mu to důrazně rozmlouvat , případně mu ji odmítnete nechat provést i jiným lékařem ?

Jakým právem , když k Vám nebude mít důvěru a opravdu bude chtít Devitalizaci ?

A co Vaše svědomí , když pacient - Váš příbuzný po chemoterapii zemře ?

Nezačnete náhodou uvažovat jinak ?

Přece Váš příbuzný není Vaším rukojmím !!!

A ani já nechci být někomu rukojmím !!! " .

Jsou to příliš vážné věci a obdivuji nadutost a ješitnost a odvahu těch lékařů , kteří si činí naprosto neoprávněný nárok na vnucený způsob léčení pacientů , bez jejich souhlasu .

Jenom beztrestnost dovoluje takové jednání ! Kde je zodpovědnost těchto lékařů za životy spoluobčanů se stejnými právy ???

Jako laik nechápu , jak je možné , že existují stovky nemocí a kolem jejich způsobů léčení není žádný takový , až podezřele podrážděný šílený a hlavně , ničím nezdůvodněný odpor , jako kolem devitalizace .

Zatím jsem neslyšel ani z VRMZ a bohužel pane ministře ani od Vás , jediný argument , který by dokázal , že LÉČENÍ NÁDORŮ DEVITALIZACÍ , ALE PŘESNĚ PODLE PROTOKOLŮ PODLE MUDr. FORTÝNA , NEMĚLO POZITIVNÍ VÝSLEDKY A NEBO NĚKOMU UBLÍŽILO !!!

PROČ NESMÍ LÉKAŘI NAHLÉDNOUT DO ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE PACIENTŮ MUDr. FORTÝNA OD ROKU 1957 , LÉČENÉ V NEMOCNICI SOKOLOV , ZŘEJMĚ DEVITALIZACÍ ???

SOUČASNĚ ALE VRMZ SE NESTYDÍ TVRDIT , ŽE MUDr. FORTÝN ŽÁDNOU DOKUMENTACI NEZANECHAL !!!

Jak je možné , že Devitalizace před časem povolilo , lépe řečeno nařídilo MZ (VRMZ) podle PROTOKOLU V ROZPORU S PODMÍNKAMI STANOVENÝMI MUDr. FORTÝNEM ???

DO DNEŠKA TO ŘÁDNĚ NIKDO NIKDE NEVYSVĚTLIL ???

ROZUMÍM TOMU TAK , ŽE BYLO NEJVYŠŠÍM ZÁJMEM A CÍLEM PROKÁZAT , ŽE DEVITALIZACE NEMÁ ŠANCI NA ÚSPĚCH !!!!!!!

ČÍ JE TO ZÁJEM , TAKOVÉ POČÍNÁNÍ HRANIČÍCÍ S PŘEDEM , VE SVÉM DŮSLEDKU PLÁNOVANÝMI VRAŽDAMI ???

KDE JE LÉKAŘSKÁ ETIKA ???

TENTO ZPŮSOB K LÉČBĚ PACIENTŮ , VY , PANE MINISTŘE OPRAVDU PODPORUJETE ???

Děkuji za odpověď , i když se domnívám , že MZ na dopisy neodpovídá

(viz. mail z 31. 1. 2002 na Vás pane ministře a mail z 15. 1. 2002 - Ot. Černý)

 

Bohumír Fruněk

T : + 42 0 603 141 099
T : + 42 0 67 714 18 58