Ze 7 dopisů Dr. Fortýna
 
      
 
obsah
 
7)   konec roku 2000, z dopisu spolužákovi
6)   21. prosince 2000
5)   30. listopadu 2000
4)   28. listopadu 2000
3)   27. listopadu 2000
2)   3. listopadu 2000
1)   9. srpna 2000
, z dopisu bývalému kolegovi


Poznámka ke zdrojům:
5 dopisů (3.11., 27.11., 28.11., 30.11. a 21.12) je převzato z adresy
www2.webpark.cz/devitalizace/clanek21.html, kde se uvádí:
"Tyto dopisy byly uveřejněny na výslovné přání adresáta, jehož jméno ovšem nebylo z pochopitelných důvodů uvedeno."
2 dopisy (konec r. 2000 a 8. srpna 2000) jsou z knihy Evy Joachimové "Devitalizace – oživená naděje", která druhý dopis uvádí: "Velmi roztomilý dopis napsal svému bývalému kolegovi do Semil ze “Spojených emirátů liběchovských, dne 9.srpence AD MM” (tj. 9. srpna 2000). I když se jedná o dopis vysoce odborný a tím pro laickou veřejnost dosti nesrozumitelný, čiší ze slov doktora Fortýna jeho osobnost víc, než z nejobratnějšího popisu (v závorce uvádíme překlady nejdůležitějších pojmů). Zajímavé pro nás je i to, na jakých maličkostech závisí úspěch devitalizace."


 

7)   konec roku 2000, z dopisu spolužákovi:


Víš, starý rok se s námi pomalu bude loučit a tak si na prahu nového století a zároveň i tisíciletí slibujeme vytrvat a nedat se. Věřím, že to všechno se už uskuteční a že ty klinické pokusy dopadnou taky dobře a že se devitalizace ujme!

Románku, milý hodný hochu, moc na Tebe vzpomínám a o vánocích budu se svými 4 kočičáky v domečku tam mezi kopci pod velebnou Supí horou sám a v teplíčku si s nimi budu povídat a mazlivě jim hladit kožíšky. Víš, tomu bys asi ani neuvěřil, když jdu spát, tak ti mrňouskové čekají na pelíšku a hned jak si lehnu a přikreju se tak hup a už se rozloží všichni tři po mém boku a hřejí mě. Já je mazlivě hladím a do několika minut usnu jako blbník a všichni spokojeně spinkáme až do rána, kdy mě z Akademie budí telefonem…sám se těžko ráno budím…
NAHORU 

6)   21. prosince 2000:


Vážený pane.!

S určitým zpožděním pro příval dopisů, telefonátů a všeho možného , se ozývám až dnes.
Z ciziny se hlásí zájemci o informace (Švýcarsko, Belgie, Lucembursko a nyní i Gruzie). Ti poslední by měli přijet na začátku příštího roku.
...metodu chtějí zavést i v Gruzii. Tady ji provádí již na některých pracovištích i bez požehnání ministerských pánůbohů a s velkými úspěchy. Hlásí pronikavé úspěchy zejména u rakoviny ledvin a na tlustém střevu, které jsou dosud téměř vždy smrtelné.
Také se ohlásili z Novy - chystají pro naše zvířátka finanční základnu, abychom měli na krmení. Taky se ohlásil prof. Dienstbier z Ligy proti rakovině, že nám dává větší částku k okamžitému použití. Sami máme ještě nějakou korunu na kontě
, ale potřebujeme obnovit chirurgické nástroje a získat nové.
...ohlas na novinářskou aktivitu v mnoha zdejších časopisech, ale i na Slovensku, je k neutažení. Denně alespoň 10-15 nových dopisů. Nejsme s to tu záplavu vůbec zvládnout. Již 4 měsíce řešíme jen korespondenci a k vlastní výzkumné práci se ani nedostaneme. Začátkem ledna má docent Žaloudík
uvést klinická pracoviště, kde by se cestou klinického léčebného experimentu začaly devitalisace provádět a po vyhodnocení zavést. Taky my musíme nutně dokončit některé experimenty na slinivce břišní, játrech a na plicích. Metodu máme již v konceptu a v orientačních pokusech zpracovánu, ale upřesnění je zde nutné a potřebná formulace tak, aby si z toho kolegové něco vybrali a odnesli. To chce ovšem čas a klid na práci, které nám už čtyři měsíce úplně chybí.
Doufáme, že se to konečně obrátí a začne se provádět medicína a ne jen úředničina.

Dr. Fortýn se spolupracovníky
NAHORU 

5)   30. listopadu 2000:


Vážený pane.!

...Mohu stručně říct, že se v poslední době množí kolegové, kteří mají zájem o devitalisační techniku. Je ovšem potíž v tom, že Ministerstvo zdravotnictví se zatím vzpírá vydat souhlas k zavedení techniky alespoň jako léčebný pokus klinicky. Zatím jednání probíhají s brněnským Onkologickým ústavem a s IKEM v Praze. Po neděli (4
.12.) má být jednání na Ministerstvu s tím cílem, aby se vybraly ústavy, kde by s tou metodou začali. Navrhli jsme jim začít též s pigmentovými nádory, kde současná léčba chirurgická (vyříznutí) a pak chemoterapie nebo ozařování, jsou jen opakující se nesmysly, které dokáží jen o několik měsíců prodloužit i tak už nebohý život.
...diagnostiků je tady dost, ale není souhlas k léčení a taky kde by se to operovalo. Jakmile ale lidi vytuší zájem, tak se poženou za penězi a těch "ochotníků" se vyrojí spousta, ovšem je otázka, zda tomu rozumí a jsou schopni tak operovat. U devitalisace nelze improvizovat nebo trénovat nějaké nejapné nápady. To by bylo zle a metodu by to zdiskreditovalo.
Včera zde byla televize z Ostravy a natočili pořad - pokračování Klekánice. Termín vysílání byl stanoven na 12. 12. Budeme tam kromě jiných také s kolegou Horákem. Obáváme se záplavy dopisů, telefonátů, faxů a všeho možného včetně osobních návštěv. V pořadu bude jasně řečeno, že nejsme
léčebný ústav. To přísluší klinickým pracovištím.
V pořadu bude taky jasně řečeno, že počínaje tím týdnem, co proběhne toto vysílání, přestaneme písemně i telefonicky odpovídat na dotazy a na řešení klinických případů.
Takhle bychom se z toho zbláznili! Vůbec k ničemu to nevede.
...v současné době se pořad Klekánice překládá do němčiny. Bude vysílán v televizi v Lucembursku a pak snad ještě v Belgii a možná i v Německu. V zahraničí budou zřejmě chápavější a než se tady rozhoupají, tak devitalisace bude asi dělat v cizině každá druhá bába na trhu.
Jsme pevně odhodláni tuto metodu předat všude tam, kde se o to budou zajímat a budou schopni to provádět.
Jak vidíte, stav je takový, že musíme vyčkat jednání na ministerstvu a na vedení Akademie. Pak se ukáže, co dál.

S pozdravem Dr. Fortýn se spolupracovníky

NAHORU


 

4)   28. listopadu 2000:


Vážený pane.!

Odpovídám hned na váš email.
Děkujeme vám za vaši snahu získat někoho, kdo by se byl ochoten podvolit devitalisační léčbě. Věřte, že situace je zatím zcela bezvýchodná.
Hned objasním. Popularitu má metoda díky médiím nadměrnou! Ani si víc nemůžeme již dovolit. Jsou záplavy pacientů a příbuzných, nutících nás k provedení operace naší technikou. Tudy ale cesta nevede. Musíme tohle zarazit a to pokud možno ihned! Důvodem je nemožnost stále jen korespondovat a dávat negativní informace,
jelikož není pracoviště, kde by se to nechalo operovat, prostě neexistuje. Pokud je to možno, není nutné shánět nějakou klientelu, jelikož současná nabídka by zaměstnala celou kliniku s četným lékařským personálem a to není k dispozici. Zatím není ani únosné se těm lidem léčebně věnovat, jelikož z Ministerstva chybí souhlas! Jde stále o nelegalizovanou metodu. Z toho nutno vycházet!!!
V současné době není v lidských silách ani vyřizovat tu záplavu dopisů, které denně chodí na náš stůl. Dojde-li k vysílání v
televizi 12.12., pak tam bude důtklivé upozornění, že nejsme ani schopni a ani pověřeni devitalisační terapii provádět a ministerstvo se z toho zatím vyvlíklo. Nyní se čeká na jednání na Ministerstvu po této neděli, kde bude i šéf brněnského Onkologického ústavu.
To jsou zatím údaje z naší strany. Navíc tady byli asi před 2 hodinami kolegové z Gruzie, kteří mají zájem o zavedení naší léčebné techniky. Poslali by sem jejich kolegu chirurga, který by se techniku naučil a zavedl ji u nich.
Budoucnost ukáže, kam až se naše operační technika dostane díky neoblomnosti naší administrativy.!

S pozdravem Dr. Fortýn

NAHORU


 3)   27. listopadu 2000:


Vážený pane.!

Pokud jde o kontakt se zahraničními pracovníky, tak se obávám jejich ustrašené reakce a nedůvěry. Nebylo by to ničím mimořádným, jelikož jde o léčebný postup a techniku nikde a nikým neuveřejněnou a tudíž je obava, aby se "něco nestalo". To chápu a vám jen sděluji, že tuto reakci předpokládejte a záleží na důvěrnosti vašich kontaktů. Ti, co vás znají déle budou jistě vstřícnější
. To od těch ostatních ale určitě nečekejte, byl byste zklamán.
To všechno už máme za sebou a tato reakce nás tedy nepřekvapí.
O reakci ministerstva jsem se již zmínil. Tato obludná instituce napáchá ještě mnoho zla a zbytečných překážek. Jejich oddalovací taktika, abychom si podali příští rok žádost o grant, který by mohl být schválen až roku 2002 a mohl fungovat prakticky o rok později, jsou nepředstavitelně dlouhé a záměrně volené, aby vše smetli se stolu.!..

S pozdravem Dr. Fortýn se spolupracovníky

NAHORU


 2)   3. listopadu 2000:


Vážený pane...!

Posílám vám aspoň ty závažnější separátky pro potřeby snad propagace devitalisační operační techniky v cizině.
Předem vás však musím upozornit, že s propagací zvláště v Anglii budou zřejmě velké problémy. Před více jak 15 lety naše příspěvky do odborného tisku sice taktně, ale resolutně odmítli. Navíc publikace pak vyšly v Evropě a na západě východní státy pokládají za nevěrohodné i za 50 let po válce!!! Dívají se na nás přes prsty, nevěří nám a tak jsme se již dříve rozhodli, že
v publikacích v Anglii asi budeme vynechávat.
Navíc si buďte vědom, že předkládáte koncept nové operační techniky vypracovaný především experimentálně a poukaz na některé klinické využití, tedy na lidech. Tomu se budou zuřivě bránit i když to přijmou "s klidem Angličana", ale výsledek bude zřejmě stejný. Za těchto okolností a pracovních podmínek uvažovat taky o vybudování soukromého sanatoria by patrně bylo předčasné. I když laická veřejnost by byla novému směru léčení nakloněna a našli se i kolegové schopní a ochotní tu metodiku užívat, bylo by to zatím moc málo. V současné době je tato metodika zadána některým předním chirurgickým pracovištím, kde jsou již první léčebná úspěšná provedení............
.....situace je zatím taková, že nový objev zatím lékařské veřejnosti i přes řadu publikací je stále všeobecně neznámý (až na presentaci v televizi - Klekánice) pro naprostý nezájem a nedůvěru lékařů.
Dokonce ani podrobně zpracovaná metodika léčení melanoblastomů v experimentu (pigmentový nádor, jeden z nejzhoubnějších vůbec). Je podrobně připravena k provedení na člověku. Aspoň v těch zoufale ztracených případech. Tu jsme publikovali opakovaně - něco z toho máte i v separátkách. Na toto onemocnění stále po zmrzačujících operacích umírají tisíce lidí na celém světě.
Jednoduchá devitalisační metoda dokáže nejen léčit, ale hlavně vyléčit i ty případy, kde jsou již četná druhotná ložiska (metastázy) v mnoha orgánech.
Nikdo na naše sdělení v tisku nezareagoval! Zde velké farmaceutické závody drží stále situaci pevně v
hrsti a "léčí se nevyléčitelné pomocí všech chemikálií přirozeně za horentní sumy. Půl milionu náklady na chemikálie k léčení jednoho pacienta je dolní mez nákladů. My při využití devitalisace na primárním ložisku máme položky od 6 do 30 korun a to "účtujeme" i jedno kafe po "minichirurgické operaci".
Za této situace si uvědomte, že se budou na západě zuřivě nové metodě bránit a díky podplacení kriminálních živlů v medicíně bohužel i úspěšně. Moc na tom vydělávají všude na světě.! Ne léčit, ale vydělávat, zní jejich heslo!!!!
Zvažte uvedené údaje a slova, kde se pokouším vás zasvětit nejen do medicínských problémů, ale i do obchodnických zájmů okolo medicíny a ty dnes převažují.

S pozdravem Dr. Fortýn
NAHORU
1)   9. srpna 2000
, dopis bývalému kolegovi:


Milý hodný Jiříku!

Přikládám ti sérii nákresů a povídánek – devitalizačního žblabunění, ale většinou jsi ode mne mnohé ústně slyšel.

V tomto dopise si dovoluji ještě reagovat na devitalizační operace u tumorů mammy (nádoru prsu). Je to náramně jednoduchý postup a nevystavíš se žádným persekucím odnikud!

Postup je dost podobný jak byl prováděn včera. Jen je třeba dodržet toto:

Vypreparuje se po obvodu tumor asi ze 2/3! Byse zůstane nepřerušena! Následuje založení devitalisačních stehů a to v podobě “U”, ty jsou nejúčinnější.
Zahrnou celou cévní stopku tumoru a spolehlivě devitalisují na 100%. Ve srovnání s “X” stehy, kde je devitalisace asi jen 75-80% podle našich dlouholetých zjištění a praktických výsledků. Na nákresech je vše detailně vyobrazeno – na obrázku CA MAMMAE.

U nákresů devitalisace regionálních lymfonodů, event. sentinelové 1/3 base uzliny se ponechá v souvislosti se spodinou a okolím, že na spodině rány zůstane vypreparovaný lymfonodus a ponechá se tak. Následuje založení propichu poblíž jednoho z pólů uzliny a zauzlí se pevně. Pak se jedním vláknem z propichové ligatury obtočí po celém obvodu stopka uzliny – vše je do detailu vyznačeno na tabulárním obrázku i s popisem. Uzlina samozřejmě MUSÍ zůstat na původním místě čili NESMÍ SE ODSTRANIT!!! Tím zákrok na jedné uzlině stačí a je plně postačující jak pro ca mammy (rakovina prsu) tak pro melanoblastomy a jejich metastasy i u beznadějných případů došlo k vyléčení!! včetně metastas!!! Nejstarší z devitalisovaných pacientek byla sestřenice mého strýčka (byl taky u nás léčen v Semilech už dřív). V roce 1974 jsem u ní u inoperabilního karcinomu mammy –sestřenice mého strýčka 81 letá!!-  na pravé straně provedl nejen odstranění tumoru mammy i s částí thorakální stěny, kam vrůstal, a navíc jsem musel resekovat část středního laloku pravé plíce (zbytek středního laloku jsem devitalisoval) a defekt v hrudní stěně překryl kožním lalokem staženým zezadu přes defekt v hrudníku. Přes tento apokalyptický výkon se pacientka dobře zhojila a přežila do svých 85 roků až do exitu iktem (raněna mrtvicí)! Sekce (pitva) neukázala nikde metastasy karcinomu!!

Jiříku tolik okolo tumorů mammy a předem Ti přeji hodně úspěchů a radostných výsledků tam, kde jiní budou i nadále psát jen úmrťáky a posílat pacienty do krematoria.

Pokud budeš chtít, přikládám ti pár separátek s prací o nádorech a taky takové souhrnnější instruktivní povídání k devitalisacím a nějaké separátky. Nechybíš, jestli si to za dlouhých zimních večerů v klidu přelouskáš a vůbec nepochybíš, když tuto chirurgii třetího tisíciletí budeš aplikovat a pomáhat tam, kde současná chirurgie nic nezmůže a ani nemůže, jelikož odstranit beze zbytku maligní tumor a jeho metastasa dokáže opravdu jen devitalizační chirurgie. Je jednoduchá, účelná a hlavně účinná…
Budu se jednou dívat tam z toho chirurgického nebe na Tebe a tvé žáky, jak lidem pomáháte a jak brány krematorií zůstanou uzavřeny a z komínů se přestane kouřit…!

Ještě jednou Tě bouřlivě zdravím burácivým holarijo a do Pěrůůůňa Gromskéééééégo

Tvůj Karel Fortýn

A všichni z Kačerova a Blbníkova
NAHORU
*

*

*