Reakce na článek v MF DNES

Martin Tlustý

"MFDNES 10.10.2001 - KAREL MACHALA, Medicína, věda, Taliban", který dole přikládám.

Vážený pane redaktore,

Mám 4 poznámky k Vašemu článku "Medicína, věda, Taliban":

 1. Nejsem si jistý, zda devitalizace tumorů (ve smyslu Dr. Fortýna, tedy podvázáním cév) je alternativní medicínou. Tyto tendence ze strany MZ, vytlačit ji do pojmu "alternativní medicína", jí spíše mohou ublížit.
 2. Tuto chybu dělal již zmíněný pořad v TV, kde o ní automaticky mluvili v souvislosti s alternativní medicínou.

  Podvázání nádoru je podle mne dnes již ověřená a regulérní metoda, jak se zbavit nádoru. Nenechte se, prosím, splést. Použil jsem jednotné číslo! Nemluvím o zbavení se ostatních, nepodvázaných nádorů. To nechť je předmětem dalšího zkoumání a experimentování, samozřejmě na základě rozumnějších protokolů, jejichž návrh se budeme snažit připravit i s pracovní skupinou expertů organizovanou Svazem pacientů. d

 3. Je třeba rozlišit to, co je
 4. a) již prokázáno (tj. že ten konkrétní nádor, který je podvázaný, zcela bezpečně a bez vážných komplikací vyhladoví, seschne a odumře) od toho,

  b) co je třeba prokázat, tj. nakolik, kdy a jak působí podvázání 1 (či 10) nádorů na ostatní, tedy nepodvázané, nádory.

 5. To, co již prokázáno je, začít používat v regulérní klinické praxi. Prokázání "a)" bylo provedeno tak přesvědčivým způsobem a na takovém vzorku lidí, že už průkaznější metoda nemohla existovat, tj.
 6. a) u lidí ve 4. stádiu rakoviny. Pokud nedocházelo k úmrtím na sepsi ani ve 4. stádiu, tj. u lidí zcela zdecimovaných rakovinou, chemoterapií, ozařováním, de-facto již umírajících, nelze předpokládat, že u lidí v lepším stavu, tedy i s lepším stavem imunity, by k sepsím docházelo.

  b) argument MZ, že klin. testy lze vyhodnocovat až po půl roce, je v tomto případě zcela lichý, protože sepse se očekávaly během 3 dnů. Pokud nenastaly během prvních 3 dnů po operaci, dokonce ani během prvních 3 týdnů po operaci, lze těžko předpokládat, že najednou -po několika měsících- teprve nastanou pooperační sepse.

 7. Podle §69, zákona 20/1966 má MZ povinnost pečovat o neprodlené zavádění již známých poznatků do praxe tak, aby praxe vždy využívala ty NEJnovější poznatky. Aby profitovala z toho posledního a nejnovějšího poznání. Toto je právě ten případ. Nelze souhlasit s názorem Dr. Dvořáčka (předsedy VRMZ) a Dr. Havlíčka (předsedy Chir. Spol.), že každý nádor, který lze podvázat, lze též vyříznout.

To by pak samozřejmě nebylo využíváním nové metody, ale experimentováním, kdybych místo osvědčené metody resekce použil "alternativní" možnost zbavení se nádoru, když nemohu do hry s jistotou zakalkulovat i prospěšný vliv na ostatní nádory.

Jenže to není pravda.

To, že lze podvázat všechny cévy, kterými je nádor propojen s krevním oběhem, je sice NUTNOU (jinak by po resekci člověk vnitřně krvácel), ale ne POSTAČUJÍCÍ podmínkou pro to, aby bylo možno ho resekovat. Mohou totiž existovat i další důvody, proč jej nelze vyříznout, například že by se vyříznutím nádoru poškodil životně důležitý orgán, kterému de-facto nádor tvoří 1 "stěnu", nebo že je nádor do takového orgánu prorostlý.

Ve všech těchto případech nestojí otázka (jako u experimentu): buďto provedu klasickou osvědčenou resekci nebo budu experimentovat a nádor místo toho podvážu. NE. U těchto případů stojí otázka jinak: Buďto nádor podvážu a zcela bezpečně (podle všech důkazů Dr.Fortýna a kolegů i z klinických testů) tak pacienta toho nádoru zbavím, nebo mu nepomohu a nádor v těle nechám, včetně jeho komfortního a přednostního zásobení živinami (nádor si sám vytváří krevní řečiště, které je velkoryseji a štědřeji dimenzováno, než u všech ostatních orgánů, tělu prospěšných).

Mohou nastat i akutní případy, kdy nádor akutně utlačuje nějaký orgán, střevo, tepnu, a přesto jej nelze vyříznout. Rozhodnutí nechat nádor být a člověka bez pomoci zašít, se v takovém případě rovná okamžitému a neoprávněnému rozsudku smrti. To je ale trestuhodné podle §69 zákona 20/1966.

Pokud již vím, že existuje bezpečná alternativa k resekci, která způsobí okamžité "splaskávání" nádoru a jeho odumírání, takže na jeho místě zbyde "scvrklá" tkáň charakteru jizvy, což by v tomto případě bylo pro pacienta ideální řešení, jednám proti zákonu. Okamžikem, kdy jsou podvázány cévy, zásobující nádor, musí nutně POUZE atrofovat.

Tento prostředek (podvázání nádoru za účelem atrofování a odumření toho konkrétního podvázaného nádoru) je nejen třeba, ale i povinnost (viz citovaný zákon) začít používat a to BEZ OHLEDU NA TO, ZDA TO MÁ ČI NEMÁ BLAHODÁRNÝ ÚČINEK NA OSTATNÍ, AKTUÁLNĚ NEPODVÁZANÉ NÁDORY.

Již prokázaná účinnost a současná bezpečnost tohoto zákroku jej vyjímá z pravomoci MZ zakazovat ho z titulu toho, že není povoleno experimentovat na člověku. Naopak se tento zákrok přesouvá mezi nástroje, které je povinnost používat a jejich nevyužití, které by způsobilo smrt, je již žalovatelné.

Praha 13.10.2001