Ministerstvo zdravotnictví České republiky
MUDr. Antonín Malina, náměstek pro zdravotní péči

_________________________________________________________

V Praze dne 5.února 2002
Č.j. 117/02


 

Adresováno
nemocnicím žádajícím souhlas
k provedení ověřování účinnosti devitalizace.
************************************
Vrchlabí, Semily, Brno

 

Vážený pane řediteli,

reaguji na Vaši žádost o klinické hodnocení nezavedené metody devitalizace u karcinomu plic, maligního melanomu, karcinomu ledviny a adenokarcinomu tlustého střeva a konečníku. Lituji, ale na základě stanoviska Vědecké rady MZ se v současné době nebude měnit počet pracovišť provádějících ověřování této metody, proto Vaši žádost nemůže Ministerstvo zdravotnictví vyhovět.


S pozdravem

MUDr. Antonín Malina
náměstek ministra zdravotnictví