14.2.2002 - Knižní recenze a anotace
Devitalizace - oživená naděje
Autor: MUDr. Olga Wildová

 

Uvádíme recenzi na první knihu k velmi aktuálnímu tématu devitalizace.
http://pixtor.panax.cz/redir.asp?id=32&way=ban

http://pixtor.panax.cz/redir.asp?id=32&way=ban

Autory knihy Devitalizace - oživená naděje jsou Eva Joachimová a Radoslav Svoboda. Komentář napsal Jaroslav Svoboda. Knihu vydalo nakladatelství Rekos (2002, vydání první, 260 str.) Publikace shrnuje především veškeré dění kolem devitalizační metody (podvazem cév a žil) u nemocných některým typem rakoviny. Zachycuje vyvolané diskuse o legálnosti nebo nelegálnosti, či dokonce trestnosti zákroku, o jeho účinnosti nebo zbytečnosti, o všech nadějích, ale také trpkých cestách při jednáních a prosazováních metody na oficiálních místech.

Kniha je členěna do deseti kapitol. Postupně seznamuje čtenáře s cestami vědeckého pokroku, které nebývají vždy jednoduché. Jako příklad byl zvolen z medicínské historie život a nešťastný osud porodníka doktora Ignaze Phillippa Semmelweise, poznatky doktora Listera i Luise Pasteura. Vhodnou paralelou je objev a výzkum MUDr. Karla Fortýna, CSc. Další kapitoly jsou věnovány současnému stavu devitalizace nádorů u lidí. Autoři se v nich snaží shrnout vše o objevné metodě, o cestách a jednáních s Vědeckou radou Ministerstva zdravotnictví, o přípravách protokolů, omlhavých časových údajích protokolů schválených MZ, o provádění experimentu na vybraných pracovištích, na kterých byla sledována jen část chirurgická, ale nejpodstatnější části - otázce imunity - pozornost nebyla věnována vůbec.

V kapitolách jsou uvedeny potřebné právní normy pro informaci čtenáře a podrobné odborné komentáře imunologa MUDr. Jaroslava Svobody. Součástí kapitol jsou dopisy pracovišť a odborníků adresované ministerstvu zdravotnictví, jednotlivé odpovědi a žádosti výzkumných pracovníků, vyjádření odpůrců devitalizace, články uveřejněné v odborném tisku, opakované žádosti, stanoviska a reakce Svazu pacientů na danou skutečnost i zpětné nepřátelské útoky odpůrců devitalizace. Doplněním jsou kazuistiky případů úspěšně operovaných. Publikace věnovaná otázkám devitalizace a současnému dění kolem ní se pokouší najít cestu a pomoc pro pacienta v jeho "nezvyklé" situaci.

Informuje o právech souvisejících s jeho zdravím, s dalšími právními aspekty a předpisy umožňujícími nové postupy léčby, vysvětluje patologické děje v jeho organismu, ale také podává výklad imunologických dějů podporujících jeho boj se zhoubnou chorobou. Na závěr autoři zdůrazňují nutnost dalšího ověřování této metody, která je natolik závažná, že vyžaduje skutečné objektivní seriózní posouzení.