Večerník Praha - 27.2.2002

Devitalizace je nad propastí

Luboš Olejár ze Svazu pacientů chce požádat o pomoc členy parlamentu

 

Lékaři z České lékařské společnosti J. E. Purkyně zamítli protokoly devitalizace, které na ověření účinnosti nepovolené léčby rakoviny zpracoval Svaz pacientů. Tím téměř zabouchli dveře dalšímu zkoumání metody podvazování zhoubných nádorů a zastrašili všechny, kteří by jakoukoliv netradiční metodu chtěli teď nebo v budoucnu použít.

MARTA PAWLICOVÁ

Pacient má podle zákona 48/97 Sb,, o veřejném zdravotním pojištění, právo zvolit si léčbu, ale pouze tu, která je zavedena v praxi. Žádné "pokusy na lidech", žádné alternativní postupy, které věda neuznává, se nepovolují. Tak zní zákon.

"Pacient má právo žádat svého lékaře, ale lékař je vázán etickými pravidly, svou Hippokratovou přísahou i svým svědomím" tvrdí dětský lékař Milan Kudyn. "Musí postupovat podle nejnovějších výsledků vědy a nesmí poškodit pacienta."

Pravou rukou ministra zdravotnictví je vědecká rada. Když ta některou metodu nebo léčebný postup nedoporučí, ministr se jí podřizuje, i kdyby byl přesvědčen o opaku. To potvrdil v tomto případě i mluvčí Ota Černý. Postavit se proti oficiálnímu rozhodnutí rady je riskovat ztrátu diplomu i svého dobrého jména ve společnosti.

Očernění lékaři

"Tři lékaři, kteří devitalizaci prováděli, jsou dnes černými ovcemi," tvrdí Lubomír Olejár ze Svazu pacientů. "Chirurgická společnost jim pohrozila, a tak ani jeden z nich od minulého pátku už žádnou devitalizaci dělat nebude. Ani veřejně, ani "načerno." I když ještě nedávno tvrdil, že lékaři budou devitalizaci dělat na žádost pacienta.

"Oba jsme svéprávní, pacient i lékař," vysvětluje vztah lékaře k novým netradičním metodám primář vinohradské nemocnice Jan Šturma. "Snažím se pacienta přesvědčit o tom, že léčebný postup, který mu navrhuji, povede k jeho uzdravení. Jestli po mně žádá něco jiného a já s tím nesouhlasím, v tom případě se musíme rozejít."

Tenký led

Proč je tak silná neochota lékařů sahat po nových metodách? Když s tím pacient bude souhlasit, dá to písemně najevo?

"Ani kdyby mi pacient všechno podepsal, nešel bych do toho," tvrdí Šturma. "Je to moc tenký led. Když pak pacient zemře, pozůstalí kašlou na podpis nemocného a lékaře se pak v soudním procesu nikdo nezastane."

"Jako dětský lékař se setkávám s případy, kdy rodiče požadují pro své dítě jinou léčbu, než jakou navrhuji já," přiznává Kudyn. "Snažím se je přesvědčit. Zatím se mi nestalo, že by mě přitlačili ke zdi. Kdyby tvrdě odmítali mnou navrhovaný postup, nechal bych si je podepsat do karty pacienta a rozloučil se s nimi. Musí být přece důvěra mezi lékařem a pacientem."

"Mám své zkušenosti se svědky Jehovovými, kteří odmítají transfúzi krve," dodává Šturma. "Nejsem-li přesvědčen o úspěšnosti léčby, nejdu do toho. To je jako by po mně žádali eutanazii."

Olejár bude bojovat

Olejár věří, že dobrá myšlenka, ojedinělá ve světě, musí prorazit. "Nevzdávám to, budu i nadále bojovat," dodal Olejár. "Pokud ministerstvo nepovolí lékařům postup podle našich protokolů, prohlásím jeho loňskou studii za vraždění pacientů a podáme trestní oznámení na všechny lékaře ze čtyř pracovišť, kde se devitalizace s povolením ministerstva prováděly. " Na závěr nám prozradil, že ještě jeden "trumf" má v rukávu, který nechce prozrazovat, ale už brzy, přesně 11. března, ho na půdě parlamentu předloží poslancům. Chce je také požádat o pomoc v boji s lékaři.