Tabulka historických devitalizací nádorů

Se shromažďováním údajů jsem zatím jen začal.
Téma by si, myslím, zasloužilo, aby v něm někdo pokračoval systematičtěji a detailněji.
Jedním z hlavních problémů je postoj MZ, které nepovažuje vyzdvihnutí chorobopisů za něco, co by bylo ve státním zájmu.

Přehled historických případů devitalizací
(nejstarší operace jsou nejníže)
2 datum operace jméno/ značka diagnóza operace pooperační průběh roky po operaci poznámka zdroj
3
4
d
d
                   
d 2001 07 07 63- letá BM rak. kůže; mnoho bulek OFICIÁLNÍ TESTY; Dr.A, FNB; podvázání bulek 14.07.2001, Magazín Práva
    2001 01 žena, VO z Ostravy 4,5/3cm nádor prsu "žáci DrF"; podvázání bez předchozí ch.-a r.-t.       Mf 28.5.2001
d 1989 popsáno DrF Kl. onko. 1/1989
d 1989 popsáno DrF Kl. onko. 1/1989
d 1989 popsáno DrF Kl. onko. 1/1989
d 1989 popsáno DrF Kl. onko. 1/1989
d 1989 popsáno DrF Kl. onko. 1/1989
d 1989 popsáno DrF Kl. onko. 1/1989
d 1989 popsáno DrF Kl. onko. 1/1989
d 1989 popsáno DrF Kl. onko. 1/1989
d 1983 popsáno 79-letý muž DrF německý čl.; 17.11.1983
d 1983 popsáno 82-letý muž DrF německý čl.; 17.11.1983
d 1983 popsáno 75-letý muž DrF po 4 l. z na ictus německý čl.; 17.11.1983
d 1983 popsáno 57-letá žena DrF min 7 let (v době článku 1989 ještě žila) německý čl.; 17.11.1983
d 1983 popsáno 63-letá žena DrF min 7 let (v době článku 1989 ještě žila) německý čl.; 17.11.1983
d 1983 popsáno 66-letý muž DrF po 5 l. z. na ictus německý čl.; 17.11.1983
d 1989 MP z Větrušic nádor tlustého střeva DrF zatím 12 let Magazín Práva; 14.7.2001
d 1974 81-letá sestřenice strýčka DrF inoperabilní karcinom mammy DrF; "Na P str. nejen odstr. tumoru mammy i s částí thorakální stěny, kam vrůstal; navíc jsem musel resekovat část střed. laloku P plíce (zb. stř. laloku jsem devitalisoval) a defekt v hrudní stěně překryl kožním lalokem staženým zezadu přes defekt v hrudníku Přes tento apokalyptický výkon se pacientka dobře zhojila a přežila do svých 85 roků po 4 letech z. na iktum (raněna mrtvicí) pitva neukázala nikde metastasy karcinomu dopis DrF kolegovi z 9. srpna 2000
d 1957 muž s prostřeleným břichem nádory v žaludku DrF (ve svých 27 letech) - 1. devitalizace v historii lidstva; Nem. Sokolov přes 10 let Blesk, 19.11.2000
                   
Aktualizováno: 25.9.2001
Autor: Martin Tlustý

Aktualizováno: 25.9.2001
Autor: Martin Tlustý
Elektronická adresa: tlustymartin@volny.cz

*
*