Svaz pacientů ČR
 

 

 

 

 


Sokolská 32, 120 00 Praha 2

Tel.: 224 26 6666   *   www.pacienti.cz

E-mail: pacienti@pacienti.cz

                                               

Svaz-MZ-1.2.54

 

 

 

Titl.

Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc.

ministryně zdravotnictví

Palackého nám. 4

128 01 Praha 2

----------------------------------------

 

Otevřený dopis

 

Praha 5.2.2005

 

 

Proč drahý Avastin ANO a levné podvazování nádorů NE?

 

 

Vážená paní ministryně,

 

v deníku Právo (dne 4.2.2005) pod názvem „Do nemocnic brzy přijde lék na rakovinu tlustého střeva“ je prezentován nový lék Avastin proti rakovině, který schválila Evropská unie k léčbě. V článku je také informace o žádosti o zařazení tohoto léku do seznamu léků hrazených z pojištění. V této souvislosti Vás musíme znovu upozornit na opakující se  skandální postup Ministerstva zdravotnictví vedoucí v minulosti vždy k potlačení návrhu na řádné ověření metody Dr. Fortýna a její zavedení do klinické praxe. Jde o metodu, při které je oblast nádoru nebo metastázy isolována od cévního systému a následná šoková reakce odumírajících nádorových buněk podle dosavadních výzkumů vyvolá účinnou reakci imunitního systému, zejména když není oslaben použitím chemoterapie nebo radioterapie. Zákrok pozůstává z jednoduchých klasických chirurgických výkonů a běžného zajištění antibiotiky, takže je levný.

 

Lék Avastin (viz vyjádření našich předních onkologů) má s metodou Dr. Fortýna společné to, že brání přítoku živin do nádoru, ale dělá to působením na tvorbu cév, tedy pomalu. Dr. Fortýn princip této metody znal a vědělo se již tenkrát to, co uvádějí onkologové i dnes, že tato metoda vývoj choroby zpomalí a přidá několik měsíců života, ale nevede k uzdravení na delší dobu.

 

Dr. Fortýn usuzoval, že příčinou úspěchu a dlouhodobé účinnosti jeho zákroků byla právě náhlost a radikálnost chirurgického přerušení přítoku krve a tím vyvolaná šoková reakce nádorových buněk a tím daný popud pro zákrok imunitního systému. V tomto směru pokračuje také bádání imunologů, ale hlavní bylo a je zjistit, zda úspěchy Dr. Fortýna se dají v obdobných případech reprodukovat, a je neomluvitelná chyba, že se to dosud nesmělo ověřit. Pro úplnost připomínáme, že již v roce 2000 se při jediném oficiálním ověřování prokázalo, že zákrok podle Dr. Fortýna neohrožuje život pacienta, ale následkem záměrného nedodržení pokynů Dr. Fortýna nebylo možné účinnost metody prokázat. Další ověřování nebylo povoleno, aniž by to bylo jakkoliv zdůvodněno. Pozadí nepovolení správného ověřování je věcí dohadů.

 

Případ Avastinu, který slibuje daleko méně, než metoda Dr. Fortýna, a stojí pro jednoho pacienta více než milion korun, a přesto vstoupil do hry, nasvědčuje správnosti názoru Dr. Fortýna, že odpor proti jeho metodě je asi způsoben její levností. Jak jinak si můžeme již více než 4-leté ignorování zájmů obětí této choroby vysvětlit. Díky Avastinu, jehož výrobci opravdu děkujeme, máme teď usvědčující srovnání a ptáme se – proč Avastin ANO a metoda Dr. Fortýna NE. Snad proto, že by se mohlo ukázat, že tato metoda dává trvalejší výsledky a je přitom laciná? Nebo někdo vysvětlí dnes umírajícím pacientům, že 34 let úspěšných pokusů na zvířatech je ještě málo?

 

Uznáváme, že jako ministryně zdravotnictví jste neměla příležitost ovlivnit rozhodné fáze tohoto trapného případu (včetně falešně interpretované studie, která úspěšně ověřila, že nedojde k sepsi při ponechání podvázané tkáně v organizmu), ale znovu a naléhavě Vás žádáme, abyste nyní prosadila implementaci Článku 32 Helsinské deklarace Světové lékařské asociace do zákona. Usnadnilo by to realizaci ověření metody Dr. Fortýna, po kterém ve jménu na smrt nemocných voláme. Lékaři by měli přímo zákonnou oporu k provádění takovýchto výkonů. A české zdravotnictví ušetří nemalé peníze.

 

Očekáváme, že nám ministerstvo v souladu s platnou legislativou řádně odpoví na naší žádost ze dne 10.8.2004 o implementaci Článku 32 do zákona. Očekáváme také konstruktivní postoj k návrhu protokolů, podle kterých by mohlo být zahájeno řádné klinické ověření účinku podvázání nádorů a metastáz v souladu s liběchovskými protokoly MUDr.Fortýna. 

 

 

V úctě

 

 

 

 

Luboš Olejár                                                                           Ing. Josef Mrázek, CSc.

prezident                                                                       viceprezident

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy:

­         Žádost o implementaci čl.32 WMA

­         Žádost o zahájení řízení ve věci povolení klin. ověř. devitalizační techniky  při léčbě zhoubných nádorů
*


*


*